• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspiera działalność OSP w Wandzinie


Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie rozpoczęła realizację zadania

pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie w środki ochrony indywidualnej strażaka",

które uzyskało dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

w ramach umowy dotacji Nr WFOŚ/D/297A/2386/2019.

Koszt kwalifikowany zadania: 1.500,00 zł

Kwota dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 750,00 zł

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania obejmuje zakup pięciu kompletów umundurowania koszarowego dla strażaków ratowników

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.