Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży jeśli się ją dzieli”

Nasza kadra

AGNIESZKA GOLIŃSKA

Dyrektor
Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Ekonomista, Psycholog w procesie edukacji.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY​

MIROSŁAWA KOWALCZYK – KUCZEWSKA
Wicedyrektor ds. merytorycznych, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KRYSTYNA BOGDANOWICZ
Kierownik Oddziału Terapii Uzależnień Od Alkoholu, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

MARTA NOWAK
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

ALICJA GMURA 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

MAGDALENA SZASZKIEWICZ
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KAROLINA KEPPEN
    Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

ALEKSANDRA CISAK
    Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

PAULINA PEEK
Psycholog

HANNA NAKIELSKA
Psycholog

PAULINA ZAKRZEWSKA
Psycholog

ANDRZEJ MAŚLAK
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

ARKADIUSZ DELIKTA
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KRZYSZTOF PONIŻY
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KAROL DRZEŻDŻON
            Instruktor Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

JAKUB MUSUR
Wychowawca

ZESPÓŁ MEDYCZNY

dr n. med. JUSTYNA KLIMCZAK
Lekarz, Specjalista neurolog

SŁAWOMIR WITUSZYŃSKI
Lekarz, Geriatra, Specjalista chorób wewnętrznych

ANNA MIRANOWICZ
Lekarz, Specjalista chorób wewnętrznych

IZABELA KOŁOMAŃSKA
Lekarz, Specjalista psychiatra

MARCIN DRĘCZEWSKI
Lekarz, Specjalista chorób zakaźnych

PRZEMYSŁAW CEGLAREK
Lekarz – w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

EWA PODSIADLIKOWSKA
Lekarz stomatolog

MARIA SKALSKA
Kierownik Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego. Pielęgniarka oddziałowa

ELŻBIETA WOJTIUK
Pielęgniarka oddziałów terapii uzależnień

AGATA WŁOCH
Przełożona opiekunów medycznych

ANNA SZLAGA
Logopeda

POZOSTAŁY PERSONEL

  Personel pielęgniarski – 14 osób

Fizjoterapeuci / Rehabilitanci – 3 osoby

 Opiekunowie medyczni – 17 osób

     Terapeuci zajęciowi – 1 osoba

Pracownicy Izby Przyjęć – 2 osoby

Personel pomocniczy

ADMINISTRACJA

DZIAŁ KSIĘGOWY
ANNA OLESZCZUK
Główna księgowa

BARBARA KUCWAJ
Księgowa

KAROLINA KUCWAJ
Kadrowa/kasjer

DZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY

JUSTYNA KORZENIEWSKA
Pracownik administracyjno – projektowy

DZIAŁ ADMINISTRACJI TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA
DARIUSZ SKWIERAWSKI
Kierownik Administracji, Transportu i Zaopatrzenia

SEKRETARIAT
ALEKSANDRA WŁADYCZAK

DZIAŁ SOCJALNY
RAFAŁ PSZCZOŁA
Pracownik socjalny

ANDRZEJ SZUMAŃSKI
Asystent pracownika socjalnego

PRACOWNICY KUCHNI

MARCIN MISZTAL
Kierownik kuchni

KADRA TECHNICZNA I POMOCNICZA

MARCIN MARTUSZEWSKI
Kierownik techniczny

KAPELAN

KS. WOJCIECH PRĄDZIŃSKI

Skip to content