Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Nasza kadra

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży jeśli się ją dzieli”

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY​

MIROSŁAWA KOWALCZYK – KUCZEWSKA
Wicedyrektor ds. merytorycznych, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KRYSTYNA BOGDANOWICZ
Kierownik Oddziału Terapii Uzależnień Od Alkoholu, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

MARTA NOWAK
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

ALICJA GMURA 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

MAGDALENA SZASZKIEWICZ
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KAROLINA KEPPEN
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

ALEKSANDRA CISAK
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

KAROLINA WIECHECKA

Psycholog

ANDRZEJ MAŚLAK
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

ARKADIUSZ DELIKTA
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

KRZYSZTOF PONIŻY
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

KAROL DRZEŻDŻON
Instruktor Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

PAULINA PEEK

Instruktor Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji

JAKUB MUSUR
Wychowawca

DONAT KUCZEWSKI

p.o. Dyrektora

ZESPÓŁ MEDYCZNY

SŁAWOMIR WITUSZYŃSKI
Geriatra, Specjalista chorób wewnętrznych

ANNA MIRANOWICZ
Specjalista chorób wewnętrznych

IZABELA KOŁOMAŃSKA
Specjalista psychiatra

SŁAWOMIR BIEDRZYCKI
Specjalista psychiatra

ANNA KORNICKA – ZIENIEWICZ
Specjalista chorób zakaźnych

EWA PODSIADLIKOWSKA
Lekarz stomatolog

MONIKA KOŁPACKA
Pielęgniarka oddziałowa
Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego 

RENATA RUMIŃSKA
Pielęgniarka oddziałów terapii uzależnień

BARTŁOMIEJ NOWAK
Kierownik Działu Rehabilitacji

JOANNA WYKA
Kierownik Działu Terapii Zajęciowej

IWONA MOGA – PIECHOWSKA
Koordynator ds. opiekuńczych

JOANNA SARNOWSKA
Logopeda

POZOSTAŁY PERSONEL

Personel pielęgniarski – 14 osób

Fizjoterapeuci / Rehabilitanci – 2 osoby

Opiekunowie medyczni – 17 osób

Terapeuci zajęciowi – 1 osoba

Pracownicy Izby Przyjęć – 2 osoby

Personel pomocniczy

ADMINISTRACJA

DZIAŁ KSIĘGOWY
ANNA OLESZCZUK
Główna księgowa

BARBARA KUCWAJ
Księgowa

KAROLINA KUCWAJ
Kadrowa

DZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
ANNA BRUDNICKA

DZIAŁ ADMINISTRACJI TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA
DARIUSZ SKWIERAWSKI
Kierownik Administracji, Transportu i Zaopatrzenia

DZIAŁ SOCJALNY
WIOLETA MYSZKA
Pracownik socjalny

RAFAŁ PSZCZOŁA
Pracownik socjalny

PRACOWNICY KUCHNI

ANNA KIEDROWICZ
Kierownik kuchni

KADRA TECHNICZNA I POMOCNICZA

MARCIN MARTUSZEWSKI
Kierownik techniczny

KAPELAN

KS. WOJCIECH PRĄDZIŃSKI