Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie otrzymała Grant w ramach specjalnego programu pomocowego „Pomorskie S.O.S.”

 

W dniu 8 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie pierwszej w województwie pomorskim umowy w ramach specjalnego programu „Pomorskie S.O.S.”. Umowę podpisali Marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Agnieszka Kapała-Sokalska oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” Przewodniczący Donat Kuczewski i Sekretarz Paweł Woźniakowski. 

Grant w wysokości 84 tysięcy złotych otrzymał Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. Środki uzyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na cel poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. Dedykowane wsparcie finansowe umożliwi zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych, specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażania izolatek. 


                                                                                               Od lewej: Katarzyna Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, Paweł Woźniakowski Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                                                     Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”,  Agnieszka Kapała – Sokalska Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk                                                                                           Marszałek Województwa Pomorskiego, Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”


„Pomorskie S.O.S.” to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatami programu są pracownicy domów pomocy społecznych, zakładów opiekuńczo – leczniczych, hospicjów, którzy na co dzień zapewniają wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku.

Projekt „Pomorskie S.O.S” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
Skip to content