Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

„W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: „W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Projekt realizowany będzie na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

W ramach realizacji zadania planujemy następujące działania:

  • WTA – „Wandziński Teatr Amatorski” – organizacja warsztatów teatralnych, które poprowadzi wykwalifikowany instruktor. Celem zajęć będzie poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych stron, uczenie się komunikacji i nawiązywanie relacji z innymi, nauka pracy w grupie oraz radzenie sobie z emocjami i nauka ich wyrażania.
  • Alternatywna forma spędzania wolnego czasu „Ruch to zdrowie” – organizacja zajęć sportowych i innych aktywności na świeżym powietrzu. Ich celem będzie zarówno większa integracja społeczności Ośrodka, jak również promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Projekt realizowany będzie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

Kategorie
Aktualności

”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Tym razem wsparcie kierujemy do osób z niepełnosprawnością.

Zaplanowane działania będą miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie przez uczestników umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Zaplanowane działania będą miały charakter warsztatowy co pozwoli na integrację, aktywizację i zwiększenie zaangażowania uczestników:

  • plenery aktywizujące – zajęcia na świeżym powietrzu, których uczestnicy wezmą udział w aktywnościach wymagających zaangażowania fizycznego: przejażdżki rikszą, animacja, gry i zabawy manualne;
  • warsztaty muzyczne „Zagrajmy sobie” – zabawy z dźwiękiem służące zmniejszeniu napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzenie ekspresji własnych uczuć i przeżyć;
  • warsztaty kulinarne „Pracownia smaku” – zajęcia poprowadzone będą przez dietetyka Ich celem będzie nauka pracy w grupie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, a wykonywane czynności związane z praca w kuchni rozwijać będzie zdolności manualne uczestników;
  • warsztaty kreatywne „Warsztatownia” – w ramach tego zadania odbędzie się cykl warsztatów m.in.: plastyczne, florystyczne, robótki ręczne, praca z drewnem itp.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 października 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kategorie
Aktualności

”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”

Zaczynamy realizację projektu pn.: ”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”.

Będzie on realizowany na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Celem programu jest prowadzenie działań aktywizujących poprzez inicjowanie działań samopomocowych i utrzymujących zmianę skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS poprzez świadczenie wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w lokalach readaptacyjnych, w tym do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dofinansowany został przez Wojewodę Pomorskiego

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” uczestnikiem „Przystanku RÓWNOŚĆ” w Gdańsku

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w dniu 30 lipca 2022 r. wzięło

udział w „Przystanku RÓWNOŚĆ”, zorganizowanego w ramach odbywającego się

Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.

„Przystanek RÓWNOŚĆ” to inicjatywa mająca

na celu propagowanie idei równości,

solidarności, wzajemnego szacunku

i zapobiegania dyskryminacji.

Na „Przystanku RÓWNOŚĆ” swoją działalność

prezentowały podmioty ekonomii społecznej

z województwa pomorskiego.

Stoisko EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

obfitowało w prace artystyczne

i rękodzielnicze wykonane przez

osoby niepełnosprawne w ramach działalności

warsztatu terapii zajęciowej.

Nasze stoisko odwiedzili m.in.:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk,

Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych

Targów Gdańskich S.A.,

Piotr Adamowicz – Poseł na Sejm RP,

oraz Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka

Województwa Pomorskiego ds. NGO`s.

Stoiska Pomorskiej Ekonomii Społecznej realizowane były w ramach projektu pn. „Pomorski system

przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim

na lata 2019-2022″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.