Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” realizuje projekt budowy mieszkań dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w związku z udziałem w projekcie pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” realizuje inwestycję budowlaną w rodzaju budowy mieszkania readaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizacyjny mieszkania zakłada eliminację barier architektonicznych oraz wdrożenie szeregu udogodnień użytkowych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji ruchowych. Planowana adaptacja mieszkania ma na celu podniesienie standardu życia osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie rozwiązań architektonicznych  ułatwiających  wykonywanie codziennych czynności życiowych. 

Kronika fotograficzna z realizacji projektu  – stan aktualny na dzień 14.08.2018 r.

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Skip to content