Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Inwestycje w ekologię

OŚRODEK REALIZOWAŁ LICZNE PROJEKTY Z ZAKRESU EKOLOGII:

Budowa, a następnie rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Zostały zrealizowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, przy współudziale środków własnych Stowarzyszenia.

Instalacja kolektorów słonecznych – pozwoliła na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wspomaganie funkcjonowania systemu grzewczego ośrodka. Zadaniem inwestycji było zmodernizowanie systemu grzewczego poprzez wykorzystanie w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej energii słonecznej, pozyskiwanej dzięki kolektorom słonecznym (30 sztuk). Projekt „Instalacja kolektorów słonecznych” otrzymał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w 2012 r.

Ogrzewanie biomasą co było znacznie tańsze niż tradycyjne systemy grzewcze. Środki na budowę tego systemu uzyskano z programu GEF/SGP. Do ogrzewania wykorzystuje się też – dzięki współpracy z Nadleśnictwem Człuchów – odpady drewna, zbierane przez mieszkańców ośrodka w okolicznych lasach. 

Skip to content