Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

W EKO „Szkole Życia” w Wandzinie odbyły się ćwiczenia taktyczne z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych.

 
W dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie odbyły się ćwiczenia taktyczne z udziałem jednostek ochrony przeciwpoźarowej.

W ćwiczeniach brały udział następujące jednostki: trzy Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa oraz Jednostki Ochotniczy Straży Pożarnej z Polnicy, Rychnów oraz z Przechlewa. W trzydniowych ćwiczenia wzięło udział ponad 40 strażaków ratowników wraz z pionem oficerskim.

Nadrzędnym celem ćwiczeń było: zapoznanie się z warunkami ochrony przeciwpożarowej na terenie Ośrodka w Wandzinie, w tym z lokalizacją i wykorzystaniem punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych; rozpoznanie możliwości w zakresie prowadzenia działań ratowniczych; zweryfikowanie przygotowania obiektów oraz terenu placówki do prowadzenia działań ratowniczych; sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności służb ratowniczych; doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych; oraz doskonalenie zasad i metod współdziałania sił i środków ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu człuchowskiego.
Ponadto, w dniu 13.06.2024 r. zrealizowane zostały ćwiczenia z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji pracowników i pacjentów z budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Scenariusz ćwiczeń zakładał że do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Po przybyciu pierwszych zastępów przystąpiono do przeszukania pomieszczeń w budynku, ewakuacji osób poszkodowanych i udzieleniu im pierwszej pomocy, zlokalizowaniu źródła zadymienia i przewietrzenia budynku. W pozorowanym zdarzeniu pożarowym udział wzięły jednostki JRG Człuchów, OSP Przechlewo, OSP Polnica, OSP Rychnowy.
~~~~~~~~~~
W imieniu kadry pracowniczej oraz podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie wyrazy uznania i podziękowań kierujemy pod adresem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Radosława Batrucha, jego zastępcy bryg. Marcina Owczarskiego oraz mł. bryg. Piotra Frankenstein dowódcy JRG, a także wszystkich strażaków ratowników jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych za organizację  i udział w ćwiczeniach na terenie naszego ośrodka.
Zachęcamy do obejrzenia kroniki fotograficznej relacjonującej wydarzenie.

 

Skip to content