Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie otrzymała drugi Grant w ramach specjalnego programu pomocowego “Pomorskie S.O.S.”


 

W dniu 30 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w ramach specjalnego programu „Pomorskie S.O.S”. To już drugi raz udało się pozyskać fundusze na walkę i przeciwdziałanie z CIVID-19.

Grat w wysokości 86.400,00 zł otrzymał Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. Środki uzyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na cel poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  pracowników EKO „Szkoły Życia” w Wandzine, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. Dedykowane wsparcie finansowe umożliwi zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych, specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia izolatek.

 


„Pomorskie S.O.S” to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatami programu są pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, którzy na co dzień zapewniają wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku.

Projekt „Pomorskie S.O.S.’ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


 

Skip to content