Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie Organizacja Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej organizacji w kontekście ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uzyskane środki z 1% w całości przeznaczone zostaną na cel doposażenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wandzinie w sprzęt medyczny – zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie od ponad 25 lat sprawuje multidyscyplinarną opiekę medyczną, rehabilitacyjną, fizjoterapeutyczną,  psychologiczno-terapeutyczną, prawną, socjalno-bytową, społeczną i duchową nad osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi,  seniorami, chorymi na Alzheimera i z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Misją naszych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia osób chorych, które z uwagi na zły stan zdrowia oraz brak środków finansowych nie znajdują właściwej opieki, niezwykle ważnej w procesie zdrowienia pacjenta, zapewniającej mu godne życie na każdym jego etapie.


Jak przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” ?

Przekazywanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest bardzo proste.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) należy wpisać w pozycji

Numer KRS:  0000169232


Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.  Nasze dotychczasowe dokonania są dowodem na to, że tego zaufania nie zawiedliśmy.


Skip to content