Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedyczej – kontynuacja

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie w partnerstwie z Ośrodkiem Readaptacji  Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie kontynuują realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.


Adresatem szkolenia zorganizowanego 

w dniu 6 grudnia była społeczność

terapeutyczna biorąca udział

w programach zdrowotnych realizowanych

w  EKO „Szkole Życia” w Wandzinie.


Instruktarze prowadzone były przez

wykwalifikowany personel medyczny

i druhów jednostki OSP w Wandzinie.


Tematem przewodnim szkolenia jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym podniesienie

poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy  w razie wypadku, urazu,

krwotoku, zakrztuszenia oraz w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, a także zminimalizowania

niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. 


Realizacja szkoleń odbywa się w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019”
– Priorytet IV – „Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Kategorie
Aktualności

Obchody Światowego Dnia AIDS

Światowy Dzień AIDS 


Światowy Dzień AIDS obchodzony jest 1 grudnia od 1988 roku

i został ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Nadrzędnym celem obchodów Światowego Dnia AIDS jest uwrażliwienie

społeczności międzynarodowej na problem pandemii HIV/AIDS

oraz integracja i solidaryzowanie się się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. 

Światowy dzień AIDS to szczególny dzień, który integruje

i intensyfikuje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS.

W tym dniu, na całym świecie, odbywają się m.in. konferencje, happeningi

oraz akcje edukacyjne dotyczące problematyki HIV/AIDS.

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia

szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie

i może nieświadomie zakażać.

Epidemia HIV/AIDS to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz

jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając

informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia,

testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym

i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS

i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka. Obecność Czerwonej Kokardki

podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV

są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość

życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku

ochrony innych przed zakażeniem.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
Skip to content