Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

W EKO „Szkole Życia” w Wandzinie szczepimy się przeciw COVID-19

 

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

jest uczestnikiem Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

 

W trakcie pobytu w Ośrodku istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19,

zarówno I jak i II dawką szczepionki.

Dostępność szczepionek: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

WSKAŹNIK WYSZCZEPIEŃ PERSONELU I PACJENTÓW 

Aktualizacja danych na dzień 23.07.2021

PERSONEL

PACJENCI

89%

94%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie współrealizuje projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” – Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie realizuje projekty wspierające osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

         

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REALIZOWANE W ROKU 2021


Nazwa zadania:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Tytuł projektu:

„Aktywni Razem” – program wsparcia dla osób żyjących z niepełnosprawnością

Czas realizacji:

lipiec – październik 2021 r.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Grupa docelowa:

Podopieczni Ośrodka w Wandzinie, osoby z województwa pomorskiego

Zakres wsparcia:

Prowadzenie działań aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających sprawność poprzez prowadzenie zajęć usprawniających, warsztatów muzycznych, kulinarnych, kreatywności

 


Nazwa zadania:

POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN 

 

Tytuł projektu:

„Wsparcie osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” poprzez zastosowanie nowych kanałów komunikacji i technologii”

Czas realizacji:

maj – listopad 2021 r.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Grupa docelowa:

Podopieczni Ośrodka w Wandzinie, osoby z województwa pomorskiego

Zakres wsparcia:

Udostępnienie mobilnego zestawu komunikacji obrazkowej, umożliwienie kontaktu z bliskimi i pracownikami instytucji publicznych w okresie pandemii COVID-19

Skip to content