Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Apel o wsparcie w środki ochrony osobistej dla EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

Prośba i apel o wsparcie w środki ochrony osobistej dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W związku z trwającą w Polsce epidemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 oraz przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Naszych pacjentów i personelu medycznego zwracamy się z prośbą i apelem o wsparcie dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie jest podmiotem leczniczym udzielającym stacjonarnej, całodobowej pomocy medycznej, terapeutycznej i socjalno – bytowej osobom niepełnosprawnym, żyjącym z HIV/AIDS, uzależnionym, bezdomnym i starszym wymagającym opieki geriatrycznej. Populacja Naszych pacjentów i ich specyfika chorobowa kwalifikuje Nas do najwyższej kategorii ryzyka zakażeniem i wynikających z niego poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Pomimo panującej epidemii w sposób ciągły i w obliczu zagrożenia Nasz personel odważnie i z oddaniem niesie pomoc ponad 180 pacjentom. Niestety zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjentów i personelu wymusza  stosowanie dodatkowych środków ostrożności i konieczność zakupu znacznie większej liczby środków ochrony osobistej. Dzienne zapotrzebowanie na maseczki dla pracowników i pacjentów to ponad 200 sztuk. Zmuszeni jesteśmy do wydatkowania niewielkich zasobów finansowych, którymi dysponujemy na zakup środków ochrony osobistej, odzieży i środków dezynfekcyjnych, których cena rynkowa jak i konieczność użycia została zwielokrotniona. Ponadto, konieczne są nietypowe, jak dotychczas, zakupy sprzętu medycznego do tlenoterapii, urządzenia techniczne do dezynfekcji powierzchni i odkażania powietrza, śluzy, etc. Wszystko to wymaga ogromnych nakładów finansowych. Każde wsparcie jest dla Nas bardzo cenne, które może być zrealizowane w formie rzeczowej, czy też w formie pieniężnej. Wybierając formę darowizny rzeczowej możesz Nas wesprzeć w zaopatrzenie w następujące środki ochrony osobistej: maski chirurgiczne, maski ochronne typu FFP3 lub FFP2,  fartuchy jednorazowe, kombinezony ochronne, rękawiczki, środki do dezynfekcji. Otrzymane środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na środki ochrony osobistej pracowników zaangażowanych w opiekę nad pacjentami, jak też zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla zabezpieczenia przed koronawirusem.   

Wpłaty środków pieniężnych można dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie z dopiskiem

„Wpłata na ochronę przed Covid-19”:

74 1240 5790 1111 0011 0190 5092

Bank Pekao S.A. I O / Człuchów  

W obecnej sytuacji każde wsparcie płynące z Państwa strony jest dla Nas bardzo cenne, za co z głębi serca dziękujemy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skip to content