Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Uzależnienie od alkoholu

Oddział dla osób uzależnionych od alkoholu i behawioralnie - Terapia krótkoterminowa (8 tygodni)

Terapia na tym oddziale skierowana jest do osób, które dostrzegają u siebie objawy uzależnienia od alkoholu bądź problem ten dostrzegają osoby im bliskie. Ośrodek terapii uzależnień w Wandzinie skutecznie pomaga w powrocie do zdrowia. Nasz program, zajęcia terapeutyczne, doświadczenie specjalistów i kompetentni terapeuci pomogą zerwać z nałogiem i uporać się z problemami życia codziennego. Zapraszamy każdego z terenu całego kraju, do tego niezwykłego miejsca pomocy, pracy ze specjalistami, a przede wszystkim wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.

Potrzebujesz placówki godnej zaufania? Zadzwoń: 59 8323413, wew. 16.

Jeżeli zdecydujesz się na leczenie uzależnień tzw. terapia uzależnień, w naszym ośrodku zaoferujemy Ci:

 • Terapię grupową. Grupa terapeutyczna składa się z nie więcej niż 20 osób, co zapewnia optymalne warunki terapii. Przebywasz wśród osób, które doświadczają podobnych objawów chorobowych i które tak, jak Ty próbują zrozumieć mechanizmy własnej choroby,
 • terapię indywidualną raz w tygodniu. Spotkania indywidualne są doskonałym uzupełnieniem terapii grupowej,
 • ergoterapię, czyli terapię poprzez pracę. Obejmuje zaangażowanie w ekologię; uprawy i hodowle, zajęcia w warsztatach; stolarskim, mechanicznym i remontowo – budowlanym itp.,
 • opiekę psychologiczną i psychiatryczną,
 • pomoc socjalną i prawną,
 • spotkania warsztatowe dla rodzin i bliskich osób leczących się,
 • konsultację specjalistów (w przypadku potrzeby),
 • opiekę duszpasterską.

Krótko o programie terapii:

Okres terapii to 56 dni (8 tygodni), w tym czasie uczestniczysz w zajęciach edukacyjnych, które mają za zadanie poszerzyć Twoją świadomość odnośnie mechanizmów choroby. Częstą barierą w leczeniu jest brak motywacji oraz ambiwalentny stosunek do abstynencji, życia w trzeźwości. Podczas całego okresu terapii intensywnie pracujemy nad tymi dwoma czynnikami – motywacją i jednoznacznym podejściem do trzeźwości. Dzięki temu zwiększy się Twoja szansa na wprowadzenie realnych, rzeczywistych zmian w swoje życie. Pamiętaj jednak, że również po leczeniu decyzja o ewentualnej abstynencji zależeć będzie przede wszystkim do Ciebie.

Warunki przyjęcia

Jeżeli chcesz podjąć terapię w naszym ośrodku, skontaktuj się z nami: 59 832 34 13 wew. 16, lub e-mail: terapeuci@wandzin.pl

Pod tymi numerami zostaną udzielone Ci informacje co do terminu ewentualnego przyjęcia i dostępności wolnych miejsc na oddziale, którego programem jesteś zainteresowany.

O przyjęcie mogą starać się osoby pełnoletnie.

Warunki przyjęcia:

 • aktualne skierowanie do ośrodka, które może wystawić dowolny lekarz (druk skierowania do pobrania pod tekstem). Druk skierowania (po wypełnieniu przez lekarza kierującego należy przesłać na adres: terapeuci@wandzin.pl.
 • zapas przyjmowanych leków na czas terapii wraz ze zleceniem lub informacją, jak je przyjmować  (Ważne ! – w przypadku braku zlecenia do stosowania leków, nie zostaną one Tobie podane),
 • dowód osobisty,
 • dokumentacje medyczna/terapeutyczna (jeśli istnieje).

Wskazane:

 • ubezpieczenie

To, co warto żebyś zabrał, pakując rzeczy, a o czym zdarza się zapominać innym osobom:

 • środki higieny osobistej (mydło, szczoteczka, pasta do zębów itd.) oraz proszek do prania,
 • kubek,
 • ręcznik,
 • odzież i obuwie dostosowane do pory roku,
 • klapki na zmianę, w których będziesz poruszał się po „domu”,
 • odzież i obuwie sportowe,
 • odzież i obuwie robocze.

Lepiej nie zabieraj:

 • ostre narzędzia (nóż, żyletki, nożyczki),
 • przedmioty, które zawierają toksyczne treści (np. bluzy, koszulki z etykietami napojów alkoholowych),
 • przedmioty wartościowe.

WAŻNE: Podstawą zapisu do Księgi oczekujących na przyjęcie do oddziału jest przesłanie drogą elektroniczną (e-mail), fax-em bądź tradycyjną pocztą poprawnie wypełnionego druku skierowania wraz z ankietą nt. oceny ryzyka zakażenia koronawirusem. 

Oddział posiada kontrakt z NFZ. Leczenie jest bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015

Skip to content