Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Kolenie spotkanie szkoleniowe ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polnicy

 

 

13 maja 2022 r. EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie gościła strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polnicy. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli wiedzę na czym polega praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie wypadku, czy pożaru. Nasi goście zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków oraz pokazali wyposażenie wozu strażackiego.

Część praktyczna spotkania obejmowała instruktaż sprzętowy, a uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszym, specjalistycznym sprzętem ratowniczo – gaśniczym wykorzystywanym przez jednostki OSP.

Cykliczne, cotygodniowe zajęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczo – gaśniczych prowadzone są przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie oraz innych zaprzyjaźnionych jednostek OSP w ramach krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych realizowanego w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie.

Wizyta zaproszonych gości wywarła duże wrażenie. Wiedza zdobyta w trakcie spotkania z pewnością przyda się w przyszłości.

Bardzo dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Polnicy za poświęcony czas i cenne informacje.

Kategorie
Aktualności

OFERTA PRACY – Dołącz do Naszego Zespołu już jutro!

OFERTA PRACY

Jeżeli jesteś zainteresowana/y podjęciem współpracy dołącz do Naszego Zespołu już jutro!

~~~~~~~~~~~~~~

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” poszukuje chętnej osoby na stanowisko Asystentka/Asystent w mieszkaniu, w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

Praca Asystentki/Asystenta będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawną ruchowo osobę korzystającą z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie miejscowości Huta, gmina Brusy, powiat chojnicki.

~~~~~~~~~~~~~~

Minimalne wymagania:

ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi; lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych; lub kurs Opiekuna Środowiskowego; lub kurs Asystenta Osobistego; lub wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.).

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe – pedagogika, psychologia, socjologia itp. + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

~~~~~~~~~~~~~~

Zakres obowiązków:

~ bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego;

~ asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Brusy), rehabilitacji itp.;

~ monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem;

~ bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańca i reagowanie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia;

~ bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem;

~ wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację);

~ współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;

~ wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia;

~ współpraca z rodziną mieszkańca i środowiskiem lokalnym, opiekunem prawnym, kuratorem itp.;

~ poddawanie się regularnie superwizji.

~~~~~~~~~~~~~~

Wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Huta, gmina Brusy, powiat chojnicki.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: projekty@wandzin.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

~~~~~~~~~~~~~~

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą: Wandzin 1, 77-300 Człuchów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.