Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Z początkiem grudnia 2023 roku w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zakończyła się realizacja projektu budowlanego polegającego na budowie „Punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych”.

Zakres rzeczowy zadania polegał na budowie studni ssawnej dwunasadowej z przyłączami o średnicy 110 mm oraz placu manewrowego dla pojazdów ciężkich gaśniczych o powierzchni 225 m kw. 

W efekcie wykonanego zadania inwestycyjnego  Ośrodek w Wandzinie spełnił obowiązek zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

W dniu 08.12.2023 r. nastąpił oficjalny odbiór instalacji (PCzW) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie, który zakończył się sukcesem. 

W imieniu kadry pracowniczej oraz podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie wyrazy uznania i podziękowań kierujemy pod adresem:

 EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic za realizację techniczno – wykonawczą projektu 

Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter z Chojnic za wsparcie rzeczowe inwestycji 

 
 
Skip to content