Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

  • DCIM100MEDIADJI_0462.JPG

Stowarzyszenie

DONAT KUCZEWSKI

Przewodniczący Zarządu Głównego
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Kuczewski Donat – Przewodniczący Zarządu Głównego

Woszczyna Robert – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego

Babiński Stanisław – Sekretarz Zarządu Głównego

Kowalczyk-Kuczewska Mirosława – Członek Zarządu Głównego

Oleszczuk Anna – Członek Zarządu Głównego 

Golińska Agnieszka – Członek Zarządu Głównego

Młodzik Agnieszka – Członek Zarządu Głównego

Skwierawski Dariusz – Członek Zarządu Głównego

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

Czapska Anna – Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej

Wera Wiesława – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Czapski Marcin – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ETYKI – SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO:

Bogdanowicz Krystyna – Przewodnicząca Komisji

Gmura Alicja – V-ce Przewodnicząca Komisji 

Arkadiusz Delikta – Członek Komisji

NASZĄ MISJĄ

jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI „PLUS”

Wandzin 1, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie
tel.: 59 832 34 13, Fax.: 59 849 11 42
E-mail: wandzin@wandzin.pl
NIP: 526-23-18-817, REGON: 012851208

Nr konta Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”:
87 1240 3796 1111 0010 1915 9446
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie

Nr konta Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie:
29 1240 3796 1111 0000 3074 2712
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRS: 0000169232

JEDNOSTKI TERENOWE

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI „PLUS” realizuje swoją działalność statutową poprzez jednostki terenowe, do których należą:

OŚRODEK READAPTACJI STOWARZYSZENIA SOLIDARNI „PLUS” EKO „SZKOŁA ŻYCIA” W WANDZINIE

Wandzin 1, 77 – 300 Człuchów
woj. pomorskie
Tel. 59 832 34 13, Fax. 59 849 11 42
E-mail: wandzin@wandzin.pl
NIP: 843-14-20-946
REGON: 01285120800031

w tym:

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie
e-mail: ciswandzin@op.pl
NIP: 843-16-15-006
REGON: 01285120800062

Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie (jednostka partnerska)

OŚRODEK RESOCJALIZACJI STOWARZYSZENIA SOLIDARNI „PLUS” W GAJKACH

Gajki 3, 76 206 Słupsk
woj. pomorskie
Tel. 59 725 53 92, kom.: 608 401 284,
e-mail: osrodekwgajkach@gmail.com
www.gajki.eu
NIP: 839-27-56-919
REGON: 01285120800056

OŚRODEK REHABILITACYJNO – POSTRESOCJALIZACYJNY Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Darżewie

Darżewo 6, 76-020 Bobolice
woj. zachodniopomorskie
Tel./fax: 94 3183795
e-mail: osrodekwdarzewie@interia.pl
www.osrodekwdarzewie.pl
NIP: 499-01-95-618
REGON: 01285120800049

Skip to content