Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

EKO „SZKOŁA ŻYCIA” W WANDZINIE NAJLEPSZYM GOSPODARSTWEM EKOLOGICZNYM NA POMORZU !

W dniu 16 września 2018 r. w czasie obchodów uroczystości Dożynek Diecezjalnych w Lubaniu wręczone zostały nagrody za udział w XI Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 roku. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie po raz czwarty został laureatem I miejsca konkursu w kategorii „ekologia – środowisko” (wcześniej: 2008, 2011, 2015). Rozstrzygnięcie etapu ogólnopolskiego Konkursu nastąpi w październiku.

Okolicznościową statuetkę wraz z dyplomem oraz nagrodę rzeczową z rąk Andrzeja Dolnego Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odebrał Donat Kuczewski Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie. Szczególne podziękowania i gratulacje za zaangażowanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz życzenia wszelkiej pomyślności Donatowi Kuczewskiemu złożył Jego Ekscelencja Ks. Ryszard Kasyna Biskup Diecezji Pelplińskiej.

Organizatorem tego etapu Konkursu był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, a nagrodę rzeczową ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

EKO "Szkoła Życia" w Wandznie – Widok z lotu "ptaka" – Lipiec 2018

Materiał udostępniony przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Skip to content