Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Maria Schejbal z odwiedzinami w Wandzinie

Czytaj więcej

W ostatni weekend EKO „Szkołę Życia” w Wandzinie odwiedziła Maria Szejbal w towarzystwie swojej bratanicy Zosi. Wizyta Marii Szejbal była wstępem do podjęcia współpracy z naszym ośrodkiem w zakresie wdrożenia innowacyjnych oddziaływań terapeutycznych poprzez realizacje zajęć teatralnych dla pacjentów ośrodka. Zajęcia teatralne, o których mowa to teatr lalek. Maria wykorzystuje teatr lalek, by stworzyć pozytywne doświadczenia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej autorski program artystyczny zachęca do aktywnego uczestnictwa i integracji, a także do wsparcia terapii w celu zmobilizowania osób z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, uzależnionych, seniorów oraz trudną młodzież do działania. Dzięki sztuce, członkowie społeczności terapeutycznej będą mogli opowiedzieć swoją historię, również tą traumatyczną, wyrazić emocje i nadać konkretny kształt uczuciom i marzeniom, których identyfikacja i zrozumienie są niezbędne dla powodzenia procesu terapeutycznego.


Od lewej: Donat Kuczewski, Zosia i Maria Szejbal


Maria Schejbal jest współtwórczynią Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Prowadzi tam warsztaty terapii zajęciowej, które integrują i wspierają osoby z dysfunkcjami. Maria ze swoimi rozwiązaniami dociera do środowisk hermetycznych, mocno wyizolowanych ze społeczeństwa, jak niedosłyszący, czy też z żyjących z problemem uzależnienia. Teatr Grodzki organizuje kursy, konferencje i szkolenia dla terapeutów i nauczycieli. Drukuje książki, czasopisma i prowadzi bibliotekę internetową. Stowarzyszenie kieruje też Zakładami Aktywności Zawodowej, tworzy miejsca pracy dla niepełnosprawnych, a także aktywizuje długotrwale bezrobotnych, zapewniając im pomoc psychologiczną i szkolenia ułatwiające powrót na rynek pracy. (źródło: ashoka-cee.org)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content