Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego!

14 grudnia 2018 roku w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie, po raz kolejny odbyły się warsztaty edukacyjne. Cykliczne, cotygodniowe zajęcia z zakresu pożarnictwa, ochrony przecipożarowej, ratownictwa medycznego, wodnego, gaśniczego i technicznego odbywają się w ramach realizowanego krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Tematem przewodnim dzisiejszego szkolenia było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu, krwotoku, zakrztuszenia oraz w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, a także zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Zajęcia poprowadził Pan Stanisław Babiński Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, wykwalifikowany ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej. Program ćwiczeń obejmował wykład połączony z pokazem oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki realizacji zajęć uczestnicy szkolenia nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne w przypadku udzielania pierwszej pomocy, a jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i najcenniejszą wartość jaką  jest życie ludzkie!.

Ponadto, dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie uczestnicy programu mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszym, specjalistycznym sprzętem ratowniczo – gaśniczym wykorzystywanym przez Straż Pożarną. Instruktaż sprzętowy przeprowadzili druhowie OSP w Przechlewie pod kierunkiem Naczelnika, Pana Piotr Maślanki.

Z początkiem października 2018 roku EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wandzinie rozpoczęła realizację innowacyjnego programu terapeutycznego leczenia uzależnień, którego stałym elementem jest moduł edukacyjno – szkoleniowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczo-gaśniczych.

Wartością dodaną programu edukacyjno – szkoleniowego jest wychowanie i przygotowanie młodzieży i młodych dorosłych biorących udział w programach terapeutycznych do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi nagłymi zagrożeniami. Sposobić ma także w przyszłości do działalności w zespołach ratowniczych. Idea stworzenia i funkcjonowania programu niesie treści etyczne i humanitarne, wskazujące kierunki wychowania, które powinny zmierzać ku rozwijaniu braterstwa, integracji, współpracy, dzielności i odwagi, stałej pracy nad sobą oraz do rozwoju w dążeniu do bezpieczeństwa powszechnego. Wychowanie społeczności terapeutycznej skupionej wokół struktur Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na tradycji ochotniczego pożarnictwa, wywiedzionej z idei humanitaryzmu i patriotyzmu, dostarczając dobrych wzorców, organizując pozytywne doświadczenia podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

Treści edukacyjne programu mają na celu pobudzić zainteresowanie społeczną służbą ratowniczą, zacieśnić kontakty z rówieśnikami,  oraz rozwijać potrzebę działania na rzecz lokalnej społeczności. Program edukacyjno – szkoleniowy stanowi jednocześnie element edukacji podopiecznych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, który pozwoli poznać strukturę zagrożeń i przygotować do przeciwdziałania im, a także współdziałania w usuwaniu ich skutków. 

Skip to content