Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Konferencja szkoleniowa pn. „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” i EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie serdecznie zapraszają 

do udziału w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej 

„Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV.

Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”

Cele

Upowszechnianie wiedzy nt. roli sektora pozarządowego i instytucji publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, problematyki cywilizacyjnych chorób zakaźnych, zarówno w kontekście profilaktyki, metod leczenia, jak i pojawiających się tendencji i wyzwań.

Dla Kogo

Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, tj. lekarzy, przedstawicieli władz samorządowych, sektora publicznego, pozarządowego, specjalistów z zakresu psychoterapii uzależnień, psychologii, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, kuratorów, pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką uzależnienia.

Miejsce organizacji

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Wandzin, 77 – 300 Człuchów

Data organizacji

7 czerwca 2019 r.

Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

 Program konferencji
9:00 Msza św.
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15

Donat Kuczewski

Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

Przywitanie uczestników, Rozpoczęcie konferencji 
10:30 – 11:00

Dr Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani

Czym się zająć? Jakie obszary działalności pomocowej na rzecz osób uzależnionych w Polsce wymagają wsparcia  – krajowa polityka narkotykowa w świetle aktualnych wyzwań
11:00 – 11:30

Dr Krzysztof Margol

Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”

„Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź gałganem” 

–  Jak być aktywnym i przedsiębiorczym?

11:30 – 12:00

Dr Anna Marzec – Bogusławska

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS 

HIV/AIDS  – 30 lat doświadczeń w leczeniu i profilaktyce, rola organizacji pozarządowych w walce z epidemią
12:00  Przerwa kawowa
12:30 – 13:00

Piotr Adamiak

Stowarzyszenie MONAR, Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii  i Rehabilitacji Uzależnień  w Łodzi i Ozorkowie, superwizor KBdsPN

Rola superwizji w kontekście koniecznych zmian w terapii uzależnień
13:00 – 13:30

Prof. Miłosz Parczewski

Kierownik Kliniki PUM, Klinika Chorób Zakaźnych w Szczecinie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 

Koinfekcja HIV i HCV – aktualne leczenie i prognozy na przyszłość
13:30 – 14:00

Dr Marcin Szulc

Uniwersytet Gdański

Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?
14:00 – 14:30

Dr Agata Cichoń – Chojnacka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Sara Peplinska

Psycholog

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Praca z rodziną – zasób czy przeszkoda?  – doświadczenia własne Ośrodka
14:30 – 15:00 Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji
15:00  Obiad

Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

Program uroczystości rocznicowych
16:00 Prezentacja działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” – 30 lat minęło…”
16:30 Przywitanie gości, wręczenie Medali „Ludzie dla Ludzi”, podziękowania, przemówienia gości
17:00 Występ artystyczny przygotowany przez pacjentów Ośrodka w Wandzinie
17:30 Część artystyczna – Benefis Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” z udziałem zaproszonych gości
19:30 Kolacja nad jeziorem

  • Dodatkowo w trakcie konferencji i uroczystości zorganizowany będzie:
    kiermasz charytatywny z produktami ekologicznymi, wyrobami i pracami artystycznymi wykonanymi przez pacjentów – całkowity dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup łóżek rehabilitacyjnych w ZOL w Wandzinie.
  • stoisko z materiałami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, uzależnieniom.
  • punkt pielęgniarski, w tym możliwość wykonania testu na obecność HCV.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 31.05.2019 r. na adres e-mailowy: wandzin@wandzin.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie,  Wandzin,  77-300 Człuchów, z dopiskiem „Konferencja”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA PONIŻEJ.

Konferencja ma charakter NIEODPŁATNY. O udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń!.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (59) 832 34 13, 788 257 942.

Organizator zastrzega, iż w trakcie konferencji program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.


Patronat:                                                                                                                                                   Patroni medialni i media wspierające wydarzenie:

                                                                                                         


Partnerzy współfinansujący wydarzenie:                                                                                  Organizatorzy:

                                                                   


Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, Wandzin, 77 – 300 Człuchów, tel: 59 8323413, e-mail: wandzin@wandzin.pl. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przebiegu konferencji szkoleniowej pn. „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz/lub inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych do czasu wystawienia certyfikatów, po czym zostaną usunięte.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania tych danych, usunięcia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a także nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
Kategorie
Aktualności

Społeczność terapeutyczna brała udział w Biegu TURA !

W dniu dzisiejszym Społeczność terapeutyczna z EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie po raz kolejny dała wyraz swojej wysokiej kondycji biegowej biorąc udział w XXVI Biegu Tura w Człuchowie. Nasi młodzi reprezentanci zmagali się z biegiem na dystansie 5 km. Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg na wysokich miejscach listy rankingowej.

Gratulacje! 

Kategorie
Aktualności

Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk z wizytą w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie

W dniu 13.05.2019 roku w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem i Starostą Człuchowskim Panem Aleksandrem Gappą. Tematem przewodnim spotkania była bieżąca działalność i dalsze plany rozwoju Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”  oraz wizytacja w zabytkowym budynku pałacowym, który w 2016 roku poddany był kompleksowemu remontowi i modernizacji. Realizację projektu przebudowy i rozbudowy budynku pałacowego dofinansował Samorząd Województwa Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Od lewej: Paweł Woźniakowski  Sekretarz  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego,

Aleksander Gappa Starosta Człuchowski, Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

Skip to content