Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie i Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie rozpoczynają współpracę !

Z początkiem października 2018 roku EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wandzinie rozpoczęła realizację innowacyjnego programu terapeutycznego leczenia uzależnień, którego stałym elementem jest moduł edukacyjno – szkoleniowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczo-gaśniczych.

Wartością dodaną programu edukacyjno – szkoleniowego jest wychowanie i przygotowanie młodzieży i młodych dorosłych biorących udział w programach terapeutycznych do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi nagłymi zagrożeniami. Sposobić ma także w przyszłości do działalności w zespołach ratowniczych. Idea stworzenia i funkcjonowania programu niesie treści etyczne i humanitarne, wskazujące kierunki wychowania, które powinny zmierzać ku rozwijaniu braterstwa, integracji, współpracy, dzielności i odwagi, stałej pracy nad sobą oraz do rozwoju w dążeniu do bezpieczeństwa powszechnego. Wychowanie społeczności terapeutycznej skupionej wokół struktur Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na tradycji ochotniczego pożarnictwa, wywiedzionej z idei humanitaryzmu i patriotyzmu, dostarczając dobrych wzorców, organizując pozytywne doświadczenia podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

Treści edukacyjne programu mają na celu pobudzić zainteresowanie społeczną służbą ratowniczą, zacieśnić kontakty z rówieśnikami,  oraz rozwijać potrzebę działania na rzecz lokalnej społeczności. Program edukacyjno – szkoleniowy stanowi jednocześnie element edukacji podopiecznych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, który pozwoli poznać strukturę zagrożeń i przygotować do przeciwdziałania im, a także współdziałania w usuwaniu ich skutków. 

Skip to content