Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wsparła działalność OSP w Wandzinie

 


 

W dniu 10 stycznia 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie

pozyskała kolejny sprzęt ratowniczo – gaśniczy w rodzaju 4 sztuk kompletnych aparatów

ochrony dróg oddechowych oraz agregat prądotwórczy. 

Sprzęt ratowniczo – gaśniczy trafił do jednostki w Wandzinie z zasobów

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, dzięki wsparciu i bezpośredniemu

zaangażowaniu Wicewojewody Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka, Pomorskiego Wojewódzkiego

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Pana nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego

oraz Pana bryg. Ernesta Szczepańskiego Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie.

Przekazany sprzęt w znacznym stopniu poszerzy zakres wyposażenia  Ochotniczej Straży

Pożarnej w Wandzinie, a przede wszystkim zwiększy obszar i skuteczność realizowanych działań

ratowniczo – gaśniczych oraz rozwinie proces rozwoju zawodowego, doskonalącego umiejętności

druhów naszej jednostki.

Oficjalne wręczenie urządzeń dla OSP w Wandzinie nastąpiło w trakcie uroczystości

przekazania nowego samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu.

 


 

Skip to content