Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

W EKO „Szkole Życia” w Wandzinie odbyły się ćwiczenia taktyczne z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych.

 
W dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie odbyły się ćwiczenia taktyczne z udziałem jednostek ochrony przeciwpoźarowej.

W ćwiczeniach brały udział następujące jednostki: trzy Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa oraz Jednostki Ochotniczy Straży Pożarnej z Polnicy, Rychnów oraz z Przechlewa. W trzydniowych ćwiczenia wzięło udział ponad 40 strażaków ratowników wraz z pionem oficerskim.

Nadrzędnym celem ćwiczeń było: zapoznanie się z warunkami ochrony przeciwpożarowej na terenie Ośrodka w Wandzinie, w tym z lokalizacją i wykorzystaniem punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych; rozpoznanie możliwości w zakresie prowadzenia działań ratowniczych; zweryfikowanie przygotowania obiektów oraz terenu placówki do prowadzenia działań ratowniczych; sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności służb ratowniczych; doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych; oraz doskonalenie zasad i metod współdziałania sił i środków ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu człuchowskiego.
Ponadto, w dniu 13.06.2024 r. zrealizowane zostały ćwiczenia z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji pracowników i pacjentów z budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Scenariusz ćwiczeń zakładał że do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Po przybyciu pierwszych zastępów przystąpiono do przeszukania pomieszczeń w budynku, ewakuacji osób poszkodowanych i udzieleniu im pierwszej pomocy, zlokalizowaniu źródła zadymienia i przewietrzenia budynku. W pozorowanym zdarzeniu pożarowym udział wzięły jednostki JRG Człuchów, OSP Przechlewo, OSP Polnica, OSP Rychnowy.
~~~~~~~~~~
W imieniu kadry pracowniczej oraz podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie wyrazy uznania i podziękowań kierujemy pod adresem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Radosława Batrucha, jego zastępcy bryg. Marcina Owczarskiego oraz mł. bryg. Piotra Frankenstein dowódcy JRG, a także wszystkich strażaków ratowników jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych za organizację  i udział w ćwiczeniach na terenie naszego ośrodka.
Zachęcamy do obejrzenia kroniki fotograficznej relacjonującej wydarzenie.

 

Kategorie
Aktualności

Remont Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego w Wandzinie

 

 

W grudniu 2023 roku zakończyliśmy realizację kolejnej inicjatywy budowlanej jaką była modernizacja i remont kapitalny starszego tzw. „niebieskiego” skrzydła budynku Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego w Wandzinie.

Zakres inwestycji obejmował: kompleksową modernizację instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, wymianę stolarki drzwiowej i armatury łazienkowej, oraz zastąpienie okładzin ściennych i podłogowych typu „gres” na wykładzinę obiektową homogeniczną.

W imieniu podopiecznych oraz kadry EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim ludziom Wielkiego Serca, w tym darczyńcom i sponsorom oraz osobom prywatnym, bez wsparcia których, realizacja remontu nie byłaby możliwa, w szczególności: „EURO-CHEM” Wejherowo, Cementownia „Kujawy” Lafarge w Bielawach, „MAXIMA Wykładziny”, „HELUKABEL Polska”, „KUCHINOX”, „Alfaram”, „Marmite”, „Polychem Systems”, „ARSANIT” oraz „ELEKTROPLAST”, „Markslojd”, „ABEX”.

 

 

Kategorie
Aktualności

Ośrodek EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zakończył realizację kolejnego projektu inwestycyjnego

Z początkiem grudnia 2023 roku w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zakończyła się realizacja projektu budowlanego polegającego na budowie „Punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych”.

Zakres rzeczowy zadania polegał na budowie studni ssawnej dwunasadowej z przyłączami o średnicy 110 mm oraz placu manewrowego dla pojazdów ciężkich gaśniczych o powierzchni 225 m kw. 

W efekcie wykonanego zadania inwestycyjnego  Ośrodek w Wandzinie spełnił obowiązek zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

W dniu 08.12.2023 r. nastąpił oficjalny odbiór instalacji (PCzW) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie, który zakończył się sukcesem. 

W imieniu kadry pracowniczej oraz podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie wyrazy uznania i podziękowań kierujemy pod adresem:

 EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic za realizację techniczno – wykonawczą projektu 

Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter z Chojnic za wsparcie rzeczowe inwestycji 

 
 
Kategorie
Aktualności

Światowy Dzień AIDS

 
Światowy Dzień AIDS to dzień, w którym jednoczymy się, aby okazać  wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.
1 grudzień, to szczególny dzień w kalendarzu Ośrodka EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, który od ponad 30 lat wspiera osoby żyjące z HIV/AIDS i ich bliskich.  
Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi „Pozwólmy społecznościom być liderami”.
W czasie obchodów Światowego Dnia AIDS w Ośrodku w Wandzinie zorganizowano uroczystą akademię oraz zajęcia profilaktyczne poświęcone problematyce HIV/AIDS.
Tradycyjnym zakończeniem obchodów było symboliczne zapalenie i ułożenie lampionów w kształt kokardki.
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest 1 grudnia od 1988 roku i został ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nadrzędnym celem obchodów Światowego Dnia AIDS jest uwrażliwienie społeczności międzynarodowej na problem pandemii HIV/AIDS oraz integracja i solidaryzowanie się się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Światowy dzień AIDS to szczególny dzień, który integruje i intensyfikuje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS. Epidemia HIV/AIDS to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu.
Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka. Obecność Czerwonej Kokardki podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

 
 
Kategorie
Aktualności

XIII Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Członków Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

W dniu 16 listopada 2023 roku w siedzibie EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie odbył się XIII Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Członków Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”.

W wyniku podjętych decyzji przez Walny Zjazd, struktura Organów Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” na kolejną 5 – letnią kadencję ukonstytuowała się następująco:  

ZARZĄD GŁÓWNY:

1. Donat Kuczewski – Przewodniczący 

2. Robert Woszczyna – V-ce Przewodniczący

3. Stanisław Babiński – Sekretarz 

4. Agnieszka Golińska – Członek 

5. Mirosława Kowalczyk-Kuczewska – Członek 

6. Anna Oleszczuk – Członek 

7. Agnieszka Młodzik – Członek 

8. Dariusz Skwierawski – Członek 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:

1. Anna Czapska – Przewodnicząca

2. Wiesława Jadwiga Wera – Członek

3. Marcin Czapski – Członek

KOMISJA ETYKI I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO:

1. Krystyna Bogdanowicz – Przewodnicząca

2. Alicja Gmura – Członek

3. Arkadiusz Delikta – Członek

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Kategorie
Aktualności

Ośrodek EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zrealizował I etap projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie zakończył realizację I etapu projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nazwa zadania:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP I – Dokumentacja”.


Sprawozdanie z realizacji zadania:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie jest realizatorem zadnia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP – I Dokumentacja”.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wyłączenie z eksploatacji mechniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, na której oparta jest gospodarka ściekowa Ośrodka w Wandzinie.

Istniejąca infrastruktura kanalizacyjna wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w wyniku wieloletniej eksploatacji znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej i gruntowej przebudowy. Obecnie zrzut ścieków oczyszczonych do gruntu wraz z zanieczyszczeniami nierozkładalnymi biologicznie (m.in. farmaceutyki, które ze względu na specyfikę działalności medycznej Ośrodka w Wandzinie występują w ściekach w dużych ładunkach), powoduje, że proces oczyszczania ścieków nie osiąga zakładanej sprawności. Z kolei istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej funkcjonująca na terenie Ośrodka jest nie zinwentaryzowana i znajduje się w złym stanie technicznym, poddając się częstym, skomplikowanym do usunięcia, kosztowym awariom.

Realizacja zadania przebiega trzyetapowo.

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia opracowano kompleksową dokumentację projektową, budowlaną, techniczną i wykonawczą zadania, w tym: projekty budowlane, projekty techniczno – wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, oraz specyfikacje techniczne.

Opracowana dokumentacja pozwoli na realizację kolejnych etapów, inwestycyjnych zadania, w tym na:

 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka w Wandzinie o łącznej długości ok. 0,57 km wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków – II Etap;
 • budowę sieci kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 4,025 km, biegnącej od terenu Ośrodka do miejscowości Płaszczyca – III Etap;

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej i merytorycznej zadania, Ośrodek  w Wandzinie uzyskał wszelkie niezbędne rekomendacje i uzgodnienia branżowe, a także decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę, zarówno w zakresie przebudowy wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej (Decyzja Nr 146.2023 z dnia 29.05.2023 r.), jak i na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do m. Płaszczyca (Decyzja Nr 251.2023 z dnia 23.08.2023 r.).

W wyniku realizacji w/wym. inwestycji, Ośrodek w Wandzinie zostanie przyłączony do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej działającego na terenie Gminy Przechlewo.


Osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

Efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowanej dokumentacji projektowej (Etap I) dla przedmiotowego zadania będzie modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie Ośrodka w Wandzinie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płaszczyca.

Dzięki realizacji zadania nastąpi:

 • zwiększenie liczby korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków z 180 RLM obecnie do 240 RLM.
 • zapobiegnięcie przedostawania się ścieków do gruntu i wód gruntowych i tym samym wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka,
 • poprawa bezpieczeństwa ekologiczne i sanitarnego na obszarze objętym przedmiotową inwestycją,
 • oczyszczenie „trudnych” ścieków na zmodernizowanej gminnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

Ponadto, realizacja kolejnych inwestycyjnych etapów zadania, pozwoli na:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych, związanych z koniecznością usuwania ciągłych awarii sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka w Wandzinie.
 • eliminację zanieczyszczeń nierozkładalnych biologicznie, które ze względu na specyfikę działalności medycznej Ośrodka (m.in. farmaceutyki, środki powierzchniowo-czynnymi), stanowiących istotne zagrożenie dla wód gruntowych, które są źródłem wody pitnej dla tej samej jednostki osadniczej Wandzin.
 • zmniejszenie szerokopojętych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego poprzez ograniczenie dopływu substancji szkodliwych do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa, składającej się z: projektów budowlanych, projektu techniczno – wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji geodezyjnej oraz szeregu innych opracowań i uzgodnień koniecznych do prawidłowego wykonania projektu inwestycyjnego.

W wyniku realizacji I etapu zadania zorientowanego na opracowaniu dokumentacji technicznej i wykonawczej będzie możliwe w przyszłości wykonanie kolejnych etapów inwestycyjnych w zakresie:

 • przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka w Wandzinie o łącznej długości ok. 0,57 km wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków;
 • budowy sieci kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 4,025 km, biegnącej od terenu Ośrodka do miejscowości Płaszczyca;
 • budowy przepompowni ścieków – kolektora tłocznego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 101.100,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 90.990,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6906/2022 z dnia 24.10.2022 r.

___________________________________________________

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie zrealizowało I etap projektu dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie zakończyło realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nazwa zadania: 

„Kompleksowa modernizacja systemu zasilania Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w energię elektryczną. ETAP I – Dokumentacja”.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (projekt budowlany) oraz udzielenia pozwolenia na budowę dla budowy kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW wraz z rozdzielnią niskiego napięcia (NN) i agregatem prądotwórczym w obudowie. 

W ramach realizacji „I Etapu” zadania opracowano następującą dokumentację techniczną i wykonawczą, obejmującą:

 • inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych na terenie Ośrodka EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie,
 • określenie mocy przyłączeniowej do poszczególnych budynków Ośrodka w oparciu o przeprowadzone pomiary,
 • projekt instalacji elektrycznej i przebudowy sieci zasilającej Ośrodek,
 • projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW,
 • projekt rozdzielni niskiego napięcia (NN) wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 50kVA i układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
 • projekt architektoniczny,
 • przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w ramach realizacji zadania w dniu 04.08.2023 r. uzyskało prawomocną Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr 189.2023 wydaną przez Starostę Człuchowskiego. Ponadto, zaplanowana inwestycja uzyskała wszelkie pozwolenia i uzgodnienia branżowe, w tym uzgodnienie zakładu energetycznego ENERGA – Operator S.A. o przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej Ośrodka w Wandzinie. 

Realizacja „I Etapu” zadania umożliwi w przyszłości wykonanie etapu inwestycyjnego w rodzaju przeprowadzenia kompleksowej modernizacji systemu zasilania Ośrodka w Wandzinie oraz budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 200kW.

Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy realizacji zadania:

Efektem rzeczowym i ekologicznym zadania jest sporządzenie dokumentacji projektowej i technicznej obejmującej wykonanie kompleksowej inwentaryzacji i modernizacji systemu zasilania Ośrodka w Wandzinie oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 200kW. Realizacja kolejnego etapu zadania w obszarze inwestycyjnym, w tym wykonanie modernizacji systemu zasilania oraz budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie poprawi stan techniczny obiektów oraz pozwoli na poprawę jakości powietrza redukując emisję dwutlenku węgla (CO2) do powietrza o ok. 140Mg/rok oraz przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ok. 200MWh/rok. Ponadto, realizacja zadania pozwoli na spełnienie aktualnie obowiązujących wymogów prawnych eliminując szerokie spektrum zagrożeń dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka w Wandzinie oraz poprawi bezpieczeństwo ekologiczne i sanitarne na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.  

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 107.625,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 86.100,00 zł.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6387/2022 z dnia 24.10.2022 r.


Kategorie
Aktualności

Obchody jubileuszu 30 – lecia działalności EKO „Szkoły Życia” już za nami …


Jubileusz 30 – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” już za nami…

___________________________________________________

 

W dniu 15.06.2023 odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 30-lecia działalności Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, połączona z ogólnopolską konferencją pod hasłem „Nowe trendy w leczeniu uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS”.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Lasów Państwowych, ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień, służby zdrowia, placówek oświatowych i szkolno-wychowawczych, organów sądów, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień oraz HIV/AIDS.

Obchody jubileuszu zainaugurowała Msza Św., którą celebrował Ks. Wojciech Prądziński Kapelan EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Polnicy.

Część oficjalną uroczystości otworzyli i przywitali zaproszony gości Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” oraz Agnieszka Golińska Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. 

Wstęp do uroczystości uświetniły występy artystyczne w wykonaniu m.in. społeczności terapeutycznej z Ośrodka w Wandzinie należącej do drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie.

W trakcie części oficjalnej Jubileuszu zostały wręczone medale „Ludzie dla Ludzi”, które przyznawane są przez Kapitułę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, niepełnosprawnych, bezdomnych i uzależnionych oraz mających bezpośredni wpływ dla rozwoju Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Marcin Bogurski – Passt Prezydent Rotary Club Koszalin, Sławomir Nowosadko – Prezydent Rotary Club Koszalin oraz Orhan Kiziltas – Członek Rotary Club Prenzlau. 

Nie zabrakło przyjemnych chwil refleksji, wspomnień, gratulacji i podziękowań za współpracę oraz wyrazów uznania ze strony zaproszonych gości dla 30 – letnich osiągnięć EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie składanych na ręce Donata Kuczewskiego oraz Agnieszki Golińskiej.

Na zdjęciu: Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który odczytał okolicznościowy list gratulacyjny Mieczysława Struk Marszałka Województwa Pomorskiego, który objął patronatem jubileuszowe wydarzenie. 

Miłą niespodzianką okazało się przekazanie przez Rotary Club w Koszalinie na ręce długoletniego pracownika EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie Dariusza Skwierawskiego odznaczenia im. Paula Harrisa.

Po części oficjalnej nastąpiło rozpoczęcie konferencji pt. „Nowe trendy w leczeniu uzależnień i HIV/AIDS” Zaproszeni prelegenci poruszali kwestie aktualnych wyzwań w obszarze terapii uzależnień, metod leczenia, relacji między lekarzem a pacjentem oraz realizacji programów zdrowotnych HIV/AIDS w kontekście dzisiejszej rzeczywistości.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wielu wystąpień wybitnych Prelegentów, którzy stworzyli wspaniałe wydarzenie o wysokim poziomie merytorycznym i naukowym. 

Program konferencji obejmował następującą tematykę:

 • „Czy HIV/AIDS w dzisiejszych czasach jest nadal problemem zdrowotnym i społecznym?” dr Barbara Daniluk-Kula – Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS.
 • „Uzależnienia: implikacje dla ochrony zdrowia publicznego” – dr Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 • „Rozmowa między pacjentem a lekarzem – w jaki sposób budować skuteczną komunikację?” – dr Bogna Szymańska-Kotwica – Poradnia Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie – wykład sponsorowany był przez firmę GlaxoSmithKline.
 • „Jak wirusy i bakterie rządzą naszym życiem” – dr Magdalena Witak-Jędra – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych SPWSP w Szczecinie.
 • „Leczenie stomatologiczne pacjentów chorych zakaźnie i z HIV” – dr Marcin Bogurski – Centrum Stomatologiczne Bogurscy w Koszalinie.
 • „Teraźniejszość i przyszłość psychoterapii uzależnień” – Jolanta Łazuga-Koczurowska – Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.
 • „Nowości na rynku Nowych Środków Psychoaktywnych (NPS)” – dr Wojciech Waldman – Dyrektor Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku.
 • „Badania pilotażowe na temat stygmatyzacji osób zakażonych HIV/AIDS” – Sara Peplinska – Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.
 • „Holistyczna wizja zdrowia we wspólnocie EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie: Socjoekologiczne uwarunkowanie leczenia uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS” – dr Andrzej Juros – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzeniami towarzyszącymi jubileuszowi był kiermasz prac podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach warsztatów terapii zajęciowej, organizacja Paraolimpiady i Biegu Wandzińskiego, a także turnieju piłki siatkowej, w którym brali udział podopieczni Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie oraz pozostałych ośrodków Stowarzyszenia: Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie oraz Ośrodka Resocjalizacji w Gajkach.

———–/ /————

Zarząd Główny, Kadra i Podopieczni Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie pragną serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom obchodów Jubileuszu XXX – lecia działalności Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie za tak liczną obecność.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów i Patronów konferencji, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji, dzieląc się profesjonalną wiedzą i pasją z jej uczestnikami.

Pragniemy podziękować darczyńcom, sponsorom współfinansującym wydarzenie, dzięki którym nasz Jubileusz i Konferencja mogły przybrać tak uroczysty i wyjątkowy charakter, w szczególności firmie GlaxoSmithKline.

Dziękujemy wszystkim osobom, samorządom i instytucjom, które udzieliły nam życzliwej pomocy przy organizacji Jubileuszu, w szczególności Staroście Człuchowskiemu Panu Aleksandrowi Gappa oraz Wójtowi Gminy Przechlewo Krzysztofowi Michałowskiemu.

Dziękujmy za obecność wszystkim uczestnikom obchodów, z którymi mogliśmy wspólnie świętować naszą rocznicę!.

Dziękujemy naszym podopiecznym, pracownikom, wolontariuszom, – bez Was, bez Waszej pomocy, umiejętności, zaangażowania i wsparcia, nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Dziękujemy za życzenia i gratulacje jakie otrzymaliśmy z okazji Jubileuszu 30 – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Pana Dariusza Kępa za zaangażowanie i profesjonalizm w moderowaniu części oficjalnej Jubileuszu.

Całość wydarzenia była rejestrowana, a reportaż z wydarzenia będzie dostępny już wkrótce.

                                                            PARTNERZY ORGANIZACYJNI

                                                             PATRONAT MEDIALNY

                                                             SPONSOR WYDARZENIA

 

Kategorie
Aktualności

Rozstrzygnięcie oferty

Wandzin, dnia 12.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie wyboru oferty na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2023

W związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym nr 02/2023 obejmującym realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 informujemy, ze została wybrana oferta, która jest w pełni zgodna z wymaganiami i parametrami przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym, tj. Arche S.A.

Kategorie
Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

Wandzin 04.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

1. Termin, miejsce i forma składania ofert:

a) Termin składania ofert: 11.04.2023 r. – za datę złożenia uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

b) Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Wandzin 1, 77-300 Człuchów.

c) Forma składania ofert: Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zapytanie należy złożyć w jednej z dwóch podanych niżej form:

mailowo, na adres poczty elektronicznej: projekty@wandzin.pl

lub

za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Małgorzata Pluto – Prondzińska

Anna Brudnicka

tel. 59 832 34 13

e-mail: projekty@wandzin.pl

3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej nocleg, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego dla maksymalnie 25 uczestników. Planuje się organizację czterech, 2 dniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych w terminie maj (dwa spotkania), czerwiec (jedno spotkanie) i wrzesień (jedno spotkanie) w roku kalendarzowym 2023.

4. Termin realizacji: Maj 2023-wrzesień 2023 r. – maj: dwa spotkania, czerwiec: jedno spotkanie, wrzesień: jedno spotkanie (łącznie: 4 2-dniowe spotkania szkoleniowe).

5. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Cena 100%.

6. Miejsce realizacji: miasto Gdańsk.

7. O wyborze oferenta uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

8. Informacje dodatkowe:

a) W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

d) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

e) Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

f) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Lista dokumentów wymaganych od Oferenta:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – (do pobrania poniżej).

Klauzula informacyjna:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do pobrania:

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Skip to content