Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną…”

Czytaj więcej


Wandzin 23.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert, w ramach prowadzonego przez zamawiającego rozeznania rynku w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.

1.Termin składania ofert: do dnia 04-11-2019

2.Miejsce i sposób składania ofert:

a.Ofertę należy złożyć na adres e-mail: wandzin@wandzin.pl do godz. 15:00.

b.Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie nie zostaną rozpatrzone.

c.Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: www.wandzin.pl

3.Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania oferty.

5.Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Magdalena Woźniakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

598323413, 661663624

7.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę następujących materiałów (w cenach brutto), z przeznaczeniem dla osób żyjących z niepełnosprawnością:

I) stelaż do wc z elektryczną regulacją wysokości, opcjonalnie stelaż z elektryczną regulacją wysokości z uchwytami, materiał – stal powlekana, ABS, wykończenie białe, powierzchnia łatwa do czyszczenia, regulacja wysokości elektryczna 405-805 mm, odpływ podłogowy Ø90 /Ø110, średnica przyłączy wody 1/2″, spłuczka 3 L/ 6 L.  obciążenie od 200 kg – 400 kg,

II) w komplecie wc/bidet dla niepełnosprawnych podwieszany, odpływ Ø110 mm, doprowadzenie wody Ø55 mm,

III) deska sedesowa twarda z zawiasami ze stali nierdzewnej,

IV) armatura do wc/bidetu standardowa, opcjonalnie termostatyczna, materiał profil mosiądz, wykończenie chrom, typ armatury armatura bidetowa z mieszaczem wody ciepłej izimnej, typ głowicy ceramiczna 40, montaż podtynkowy na ścianie, wąż standardowe wyposażenie – plastikowy opcjonalne wyposażenie – wąż metalowy, mocowanie słuchawki plastikowe chromowane, słuchawka materiał ABS chromowany z przyciskiem, przyłącze wody ciepłej /zimnej średnica 1/2”,

V) oparcie na deskę/plecy – w zależności od zastosowania miski wc.

VI) pneumatyczny podnośnik umywalki z zintegrowanym lustrem,

VII) umywalka z uchwytami ok. 600mm/500mm, wykończenie białe, powierzchnia łatwa do czyszczenia, regulacja wysokości pneumatyczna, otwór na baterie, dostosowany do przedstawionej oferty,

VIII) bateria umywalkowa z uchwytem wydłużonym. materiał mosiądz chromowany, głowica ceramiczna 35mm, ciśnienie 1 – 5 bar, temperatura max 80°C, przyłącze wodne G 3/8, przepływ 7 l/min, klasa przepływu A, typ stojąca, jednouchwytowa, manualna, wylewka stała.

8.Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.

b) Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów:

– cena ofertowa,

– termin realizacji zamówienia

Przez kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta stawkę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie czas (dni kalendarzowe) w jakim oferent dostarczy wyposażenie do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 10):

Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 80%,

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do uzyskania jest 20%.

P= C+T

Gdzie P – łączna suma punktów jakie otrzymała oferta,

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 8 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

C = (CN / COF ) x 8 [pkt]

gdzie:

C – oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa”

CN – najniższa cena w ofertach

COF – cena rozpatrywanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najszybszy termin realizacji zamówienia otrzymuje 2 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za termin będzie obliczana wg następującego wzoru:

T = (TN / TOF ) x 2 [pkt]

gdzie:

T – oznacza punktową wartość kryterium „Termin realizacji zamówienia”

TN – najszybszy termin w ofertach

TOF – termin rozpatrywanej oferty

Zamawiający powiadomi o wyborze oferenta drogą e-mail.

Proszę o przedstawienie kompletnej oferty oraz uwzględnienie wszystkich elementów niezbędnych do montażu i sprawnego funkcjonowania wyposażenia. Jeśli nie są one standardowo w komplecie wyposażenia, proszę o ich uwzględnienie w ofercie.

Proszę również o podanie daty realizacji ewentualnego zamówienia.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content