Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspiera realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Czytaj więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie w partnerstwie z Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynają realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja szkoleń odbywa się w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019” – Priorytet IV – „Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Adresatami szkoleń jest kadra i podopieczni Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pierwszej pomocy i ratowników medycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w tej sferze medycznej.

Tematem przewodnim szkoleń jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu, krwotoku, zakrztuszenia oraz w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, a także zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Program ćwiczeń obejmuje wykład połączony z pokazem oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zagadnienia programowe szkoleń obejmują w szczególności: ocenę miejsca zdarzenia – wypadku, wzywanie pogotowia ratunkowego – numery alarmowe, korzystanie ze środków ochrony osobistej, resuscytację krążeniowo-oddechową dziecka i osoby dorosłej, zadławienie dzieci i dorosłych – algorytm postępowania, postępowanie w przypadku masywnych krwotoków, postępowanie we wstrząsie uczuleniowym, postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna, bandażowanie i opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań, postępowanie przy urazie kręgosłupa i zabezpieczenie poszkodowanego, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Poza modułem szkoleniowym Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie w ramach realizacji zadania nabyła profesjonalny zestaw instruktażowy KPPI do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, a w jego skład wchodzą następujące urządzenia: fantom szkoleniowym, defibrylator treningowy, kamizelki do ćwiczeń zadławień.   


Dzięki realizacji zajęć uczestnicy szkolenia nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne w przypadku udzielania pierwszej pomocy, a jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i najcenniejszą wartość jaką  jest życie ludzkie!.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content