Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Pozytywna Rodzina – spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie rozpoczyna realizację projektu

pn. „Pozytywna rodzina – spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”


W dniach 26 – 28 lipca 2019 r. w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkole Życia” w Wandzinie

odbędzie się trzydniowe spotkanie dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, przyjaciół i bliskich.


Celem spotkania jest wsparcie i edukacja osób żyjących z HIV/AIDS i ich najbliższych, m.in. z zakresie postaw prozdrowotnych,

a także integracja uczestników poprzez wspólnie spędzony czas i możliwość budowania pozytywnych przeżyć,

tak istotnych dla kształtowania więzi społecznych.


Spotkanie obejmować będzie warsztaty, wykłady, konsultacje ze specjalistami oraz część sportową i artystyczną.

Dzięki tym działaniom  zaspokojone zostaną potrzeby osób żyjących z HIV, m.in. ich kontaktu z bliskimi i społeczeństwem,

jak i również te wynikające z braku dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Ponadto zostanie zwiększona wiedza uczestników

spotkania nt. profilaktyki zdrowia w kontekście życia z zakażeniem, a samo rozpowszechnianie informacji w spotkaniu przyczyni się

do propagowania pozytywnych postaw oraz zwiększenia akceptacji wobec osób żyjących z wirusem HIV.


Spotkanie podzielone zostanie na trzy bloki tematyczne:

Edukacyjny – zostaną zrealizowane wykłady, warsztaty poświęcone tematyce HIV/AIDS takie jak: „Pozytywna matka”,

„PrEP – koniec epidemii HIV?”, „HIV a życie rodzinne”, „Fitness szarych komórek – trening intelektualny w kontekście życia z HIV”,

„Jak powinny dbać o siebie osoby żyjące z HIV” itp. oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Konsultacyjny – specjalistyczne konsultacje dla uczestników spotkania prowadzone m. in. przez lek. psychiatrę, psychologa,

spec. terapii uzależnień, prac. socjalnego, dietetyka, logopedę, pielęgniarkę, fizjoterapeutę itp.

Rekreacyjny – obejmujący zajęcia i rozgrywki sportowe (m.in. turniej piłki nożnej, siatkowej, konkurs siłowania na rękę,

trening relaksacyjny, gry rodzinne, „paraolimpiadę” dla niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka itp.)

oraz zajęcia artystyczne (m.in. wieczór twórczości własnej, konkurs plastyczny, występ artystyczny, dyskoteka).


                                                                          

                                        

 


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt, telefoniczny pod nr 59 8323413

lub korespondencyjny na adres e-mail:  wandzin@wandzin.pl


 

Projekt realizowany w ramach konkursu „Pozytywnie Otwarci” i współfinansowany przez Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.


Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie, Wandzin 1, 77 – 300 Człuchów, tel: 59 8323413, e-mail: wandzin@wandzin.pl. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przebiegu projektu pn. „Pozytywna rodzina – spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz/lub inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych do czasu zakończenia realizacji projektu, po czym zostaną usunięte.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania tych danych, usunięcia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a także nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content