Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Obchody Jubileuszu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie już za nami …

Czytaj więcej


Jubileusz XXX – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie, który odbył się w dniu 6 czerwca 2019 roku zainaugurowała konferencja szkoleniowa pod hasłem „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”, w której udział wzięło ok. 250 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień, służby zdrowia, placówek oświatowych i szkolno – wychowawczych, organów Sądów powszechnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji pozarządowych, itd.

Konferencję otworzył i przywitał jej uczestników Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie.

Wstępem do Konferencji była prezentacja kierunków i stopnia zaawansowania realizacji narodowych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień/HIV/AIDS/HCV, w wystąpieniu Pana Zbigniewa Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przebywającego z wizytą w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie.

Podczas konferencji poruszono m.in. kwestię udziału polskiego sektora rządowego i pozarządowego w przeciwdziałaniu HIV/AIDS/HCV i uzależnieniom, aktualnych wyzwań dla terapii uzależnień, roli superwizji w procesie terapeutycznym, metod leczenia, realizacji narodowych programów zdrowotnych HIV/AIDS/HCV w kontekście dzisiejszej rzeczywistości.

   Konferencja szkoleniowa


Program i Prelegenci konferencji szkoleniowej
„Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV.
Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”
Dr Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani
Czym się zająć? Jakie obszary działalności pomocowej na rzecz osób uzależnionych w Polsce wymagają wsparcia 
– krajowa polityka narkotykowa w świetle aktualnych wyzwań
Dr Krzysztof Margol
Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”
„Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź gałganem” –  Jak być aktywnym i przedsiębiorczym?

Dr Anna Marzec – Bogusławska
Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS 
HIV/AIDS  – 30 lat doświadczeń w leczeniu i profilaktyce, rola organizacji pozarządowych w walce z epidemią
Piotr Adamiak
Stowarzyszenie MONAR, Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii  i Rehabilitacji Uzależnień  w Łodzi i Ozorkowie, superwizor KBdsPN
Rola superwizji w kontekście koniecznych zmian w terapii uzależnień
Prof. Miłosz Parczewski
Kierownik Kliniki PUM, Klinika Chorób Zakaźnych w Szczecinie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 
Koinfekcja HIV i HCV – aktualne leczenie i prognozy na przyszłość
Dr Marcin Szulc
Uniwersytet Gdański
Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?
Dr Agata Cichoń – Chojnacka
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Sara Peplinska
Psycholog
EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie 
Praca z rodziną – zasób czy przeszkoda?  – doświadczenia własne Ośrodka

Dr Barbara Daniluk – Kula
Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS
Moderator konferencji

Jubileusz 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

Część oficjalną jubileuszu otworzył Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie
wraz ze Starostą Człuchowskim Panem Aleksandrem Gappa

    

 Uczestnicy Jubileuszu

W trakcie części oficjalnej Jubileuszu zostały wręczone medale „Ludzie dla Ludzi”, które przyznawane są przez Kapitułę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, uzależnionych, bezdomnych i niepełnosprawnych, oraz mających bezpośredni wpływ dla rozwoju Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”.

Laureatami tegorocznych medali „Ludzie dla Ludzi” zostali:

1.      Elżbieta Rucińska – Kulesz – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

2.      Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku

3.      Mirosława Jezior – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

4.      Hellmuth Picht – Rotary Club Prenzlau

5.      Mieczysława Brzoza – Burmistrz Bobolic

6.      Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk

7.      Piotr Werenik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie

8.      Tadeusz Kordykiewicz – projektant

9.      Tomasz Gałan – Emerytowany Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem 

Elżbieta Rucińska – Kulesz
Mirosława Jezior
Mieczysława Brzoza
Tomasz Augustyniak
Hellmuth Picht
Tadeusz Kordykiewicz
 Ewa Roszyk w imieniu Barbary Dykier
Piotr Werenik

 


Nie zabrakło również przyjemnych chwil refleksji, wspomnień, wyrazów uznania i podziękowań składanych Donatowi Kuczewskiemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego w trakcie benefisu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie.

Dr Barbara Daniluk – Kula
                Krystyna Dominiczak
wraz z delegacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Jolanta Łazuga – Koczurowska
wraz z delegacją Stowarzyszenia „MONAR”
Ewa Roszyk wraz z delegacją Gminy Słupsk

 


W ramach prezentacji działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” wyemitowano film dokumentalny zrealizowany z okazji obchodzonego Jubileuszu.


Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na chwilę rozluźnienia i zabawy, którą uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu Weroniki Korthals.

      
Weronika Korthals i jej emocjonujący występ, który porwał publikę do tańca …

Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne zaprezentowane przez podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

  

Społeczność ZOL i Społeczność terapeutyczna z EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

Na zakończenie obchodów rocznicowych odbył się pokaz przygotowany przez młodzieżową drużynę pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie, którą stanowi społeczność terapeutyczna EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

      


Podczas obchodów Jubileuszu zorganizowany został kiermasz charytatywny z produktami ekologicznymi, wyrobami i pracami artystycznymi wykonanymi przez pacjentów. Dzięki współpracy z „AbbVie Polska” Sp. z o.o. uruchomiono punkt realizujący testowanie na obecność HCV, w którym wykonano kilkadziesiąt badań. Natomiast koncern „GSK Commercial” Sp. z o.o. zaopatrzył stoisko z materiałami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, uzależnieniom.

    


Szanowni Państwo,

Zarząd Główny, Kadra i Podopieczni Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie pragną podziękować wszystkim Uczestnikom obchodów Jubileuszu XXX – lecia działalność Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”  za tak liczną obecność w Wandzinie, w  dniu 7 czerwca  2019 roku. 

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów i Patronów konferencji, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji, dzieląc się profesjonalną wiedzą i pasją z jej uczestnikami.

Patronat honorowy nad uroczystością objęły Agendy Ministerstwa Zdrowia: Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Pragniemy podziękować darczyńcom, sponsorom współfinansującym wydarzenie, dzięki którym nasza konferencja mogła przybrać tak uroczysty i wyjątkowy charakter: „AbbVie Polska” Sp. z o.o, „GSK Commercial” Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim osobom, samorządom i instytucjom, które udzieliły nam życzliwej pomocy przy organizacji Jubileuszu, w szczególności Panu Aleksandrowi Gappa Staroście Powiatu Człuchowskiego, Panu Krzysztofowi Michałowskiemu Wójtowi Gminy Przechlewo, Łukaszowi Sajnaj Z-cy Dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury, Łukaszowi Synoradzkiemu właścicielowi CTmedia, Marcinowi Pestka z ZOM Klawkowo.

Dziękujmy za obecność wszystkim uczestnikom obchodów, z którymi mogliśmy wspólnie świętować naszą rocznicę.

Dziękujemy naszym podopieczny, pracownikom, wolontariuszom, – bez Was, bez Waszej pomocy, umiejętności, zaangażowania i wsparcia, nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Dziękujemy za życzenia i gratulacje jakie otrzymaliśmy z okazji Jubileuszu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie.

Jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami, przeżyciami czy przemyśleniami z Jubileuszu i Konferencji, zapraszamy do kontaktu mail`owego pod adresem wandzin@wandzin.pl
Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

                 


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów Jubileuszu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content