Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Ośrodek w Wandzinie realizuje projekt pn. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – Edycja 2021

Czytaj więcej

Tytuł  projektu:

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Czas realizacji:

1.04.2021 – 31.12.2021

Miejsce realizacji:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

gmina Przechlewo, powiat człuchowski

Otrzymane wsparcie finansowe:

100.000,00 zł

Organ dotujący:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nazwa programu:

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2021


OPIS PROJEKTU:

Beneficjenci:

Działaniami zostanie objętych 10 osób przebywających w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie, podopiecznych, którzy  w sposób ograniczony uczestniczą w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Są to osoby z terenu całej Polski w tym z województwa pomorskiego.

Cel programu:

Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności poprzez świadczenie kompleksowego wsparcia w postaci mieszkań readaptacyjnych, wsparcie specjalistów, przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia i wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

Cel programu zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia w postaci pomocy socjalno-bytowego, wsparcia umiejętności interpersonalnych i społecznych, wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia integracyjnego. 

W ramach realizacji programu uczestnicy otrzymają:

 – Wsparcie: terapeutyczne, psychologiczne, opiekę indywidualną, nadzór nad funkcjonowaniem całej grupy;

– Pomoc stacjonarną socjalno – bytową (wyżywienie, środki czystości, higieniczne, itp.)

– Wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej poprzez szeroki wachlarz warsztatów

– Readaptację społeczną (spotkania grupowe z terapeutą, nadzór terapeuty nad funkcjonowaniem grupy, indywidualna opieka terapeutyczna),wyjazdy na zewnątrz w celu uregulowania  spraw np. administracyjnych przy pomocy i wparciu pracownika socjalnego.

– Organizacja wyjazdu integracyjnego do np. do kina, teatru, muzeum jako zachęcenie do udziału alternatywnych form spędzania wolnego czasu.


[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content