Ośrodek w Wandzinie realizuje projekt pn. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – Edycja 2021

Tytuł  projektu:

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Czas realizacji:

1.04.2021 – 31.12.2021

Miejsce realizacji:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

gmina Przechlewo, powiat człuchowski

Otrzymane wsparcie finansowe:

100.000,00 zł

Organ dotujący:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nazwa programu:

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2021


OPIS PROJEKTU:

Beneficjenci:

Działaniami zostanie objętych 10 osób przebywających w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie, podopiecznych, którzy  w sposób ograniczony uczestniczą w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Są to osoby z terenu całej Polski w tym z województwa pomorskiego.

Cel programu:

Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności poprzez świadczenie kompleksowego wsparcia w postaci mieszkań readaptacyjnych, wsparcie specjalistów, przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia i wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

Cel programu zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia w postaci pomocy socjalno-bytowego, wsparcia umiejętności interpersonalnych i społecznych, wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia integracyjnego. 

W ramach realizacji programu uczestnicy otrzymają:

 - Wsparcie: terapeutyczne, psychologiczne, opiekę indywidualną, nadzór nad funkcjonowaniem całej grupy;

- Pomoc stacjonarną socjalno – bytową (wyżywienie, środki czystości, higieniczne, itp.)

- Wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej poprzez szeroki wachlarz warsztatów

- Readaptację społeczną (spotkania grupowe z terapeutą, nadzór terapeuty nad funkcjonowaniem grupy, indywidualna opieka terapeutyczna),wyjazdy na zewnątrz w celu uregulowania  spraw np. administracyjnych przy pomocy i wparciu pracownika socjalnego.

- Organizacja wyjazdu integracyjnego do np. do kina, teatru, muzeum jako zachęcenie do udziału alternatywnych form spędzania wolnego czasu.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania