• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie realizuje projekty wspierające osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

         

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REALIZOWANE W ROKU 2021


Nazwa zadania:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Tytuł projektu:

„Aktywni Razem” – program wsparcia dla osób żyjących z niepełnosprawnością

Czas realizacji:

lipiec – październik 2021 r.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Grupa docelowa:

Podopieczni Ośrodka w Wandzinie, osoby z województwa pomorskiego

Zakres wsparcia:

Prowadzenie działań aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających sprawność poprzez prowadzenie zajęć usprawniających, warsztatów muzycznych, kulinarnych, kreatywności

 


Nazwa zadania:

POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN 

 

Tytuł projektu:

„Wsparcie osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” poprzez zastosowanie nowych kanałów komunikacji i technologii”

Czas realizacji:

maj – listopad 2021 r.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Grupa docelowa:

Podopieczni Ośrodka w Wandzinie, osoby z województwa pomorskiego

Zakres wsparcia:

Udostępnienie mobilnego zestawu komunikacji obrazkowej, umożliwienie kontaktu z bliskimi i pracownikami instytucji publicznych w okresie pandemii COVID-19

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.