Apel o wsparcie w środki ochrony osobistej dla EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

Prośba i apel o wsparcie w środki ochrony osobistej dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W związku z trwającą w Polsce epidemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 oraz przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Naszych pacjentów i personelu medycznego zwracamy się z prośbą i apelem o wsparcie dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie jest podmiotem leczniczym udzielającym stacjonarnej, całodobowej pomocy medycznej, terapeutycznej i socjalno – bytowej osobom niepełnosprawnym, żyjącym z HIV/AIDS, uzależnionym, bezdomnym i starszym wymagającym opieki geriatrycznej. Populacja Naszych pacjentów i ich specyfika chorobowa kwalifikuje Nas do najwyższej kategorii ryzyka zakażeniem i wynikających z niego poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Pomimo panującej epidemii w sposób ciągły i w obliczu zagrożenia Nasz personel odważnie i z oddaniem niesie pomoc ponad 180 pacjentom. Niestety zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjentów i personelu wymusza  stosowanie dodatkowych środków ostrożności i konieczność zakupu znacznie większej liczby środków ochrony osobistej. Dzienne zapotrzebowanie na maseczki dla pracowników i pacjentów to ponad 200 sztuk. Zmuszeni jesteśmy do wydatkowania niewielkich zasobów finansowych, którymi dysponujemy na zakup środków ochrony osobistej, odzieży i środków dezynfekcyjnych, których cena rynkowa jak i konieczność użycia została zwielokrotniona. Ponadto, konieczne są nietypowe, jak dotychczas, zakupy sprzętu medycznego do tlenoterapii, urządzenia techniczne do dezynfekcji powierzchni i odkażania powietrza, śluzy, etc. Wszystko to wymaga ogromnych nakładów finansowych. Każde wsparcie jest dla Nas bardzo cenne, które może być zrealizowane w formie rzeczowej, czy też w formie pieniężnej. Wybierając formę darowizny rzeczowej możesz Nas wesprzeć w zaopatrzenie w następujące środki ochrony osobistej: maski chirurgiczne, maski ochronne typu FFP3 lub FFP2,  fartuchy jednorazowe, kombinezony ochronne, rękawiczki, środki do dezynfekcji. Otrzymane środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na środki ochrony osobistej pracowników zaangażowanych w opiekę nad pacjentami, jak też zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla zabezpieczenia przed koronawirusem.   

Wpłaty środków pieniężnych można dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie z dopiskiem

"Wpłata na ochronę przed Covid-19":

74 1240 5790 1111 0011 0190 5092

Bank Pekao S.A. I O / Człuchów  

W obecnej sytuacji każde wsparcie płynące z Państwa strony jest dla Nas bardzo cenne, za co z głębi serca dziękujemy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania