Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w dniu 30 lipca 2022 r. wzięło

udział w „Przystanku RÓWNOŚĆ”, zorganizowanego w ramach odbywającego się

Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.

„Przystanek RÓWNOŚĆ” to inicjatywa mająca

na celu propagowanie idei równości,

solidarności, wzajemnego szacunku

i zapobiegania dyskryminacji.

Na „Przystanku RÓWNOŚĆ” swoją działalność

prezentowały podmioty ekonomii społecznej

z województwa pomorskiego.

Stoisko EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

obfitowało w prace artystyczne

i rękodzielnicze wykonane przez

osoby niepełnosprawne w ramach działalności

warsztatu terapii zajęciowej.

Nasze stoisko odwiedzili m.in.:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk,

Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych

Targów Gdańskich S.A.,

Piotr Adamowicz – Poseł na Sejm RP,

oraz Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka

Województwa Pomorskiego ds. NGO`s.

Stoiska Pomorskiej Ekonomii Społecznej realizowane były w ramach projektu pn. „Pomorski system

przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim

na lata 2019-2022″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skip to content