Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Zaczynamy realizację projektu pn.: ”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”.

Będzie on realizowany na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Celem programu jest prowadzenie działań aktywizujących poprzez inicjowanie działań samopomocowych i utrzymujących zmianę skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS poprzez świadczenie wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w lokalach readaptacyjnych, w tym do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dofinansowany został przez Wojewodę Pomorskiego