OFERTA PRACY – Dołącz do Naszego Zespołu już jutro!

OFERTA PRACY

Jeżeli jesteś zainteresowana/y podjęciem współpracy dołącz do Naszego Zespołu już jutro!

~~~~~~~~~~~~~~

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” poszukuje chętnej osoby na stanowisko Asystentka/Asystent w mieszkaniu, w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

Praca Asystentki/Asystenta będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawną ruchowo osobę korzystającą z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie miejscowości Huta, gmina Brusy, powiat chojnicki.

~~~~~~~~~~~~~~

Minimalne wymagania:

ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi; lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych; lub kurs Opiekuna Środowiskowego; lub kurs Asystenta Osobistego; lub wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.).

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe - pedagogika, psychologia, socjologia itp. + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

~~~~~~~~~~~~~~

Zakres obowiązków:

~ bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego;

~ asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Brusy), rehabilitacji itp.;

~ monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem;

~ bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańca i reagowanie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia;

~ bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem;

~ wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację);

~ współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;

~ wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia;

~ współpraca z rodziną mieszkańca i środowiskiem lokalnym, opiekunem prawnym, kuratorem itp.;

~ poddawanie się regularnie superwizji.

~~~~~~~~~~~~~~

Wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Huta, gmina Brusy, powiat chojnicki.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: projekty@wandzin.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

~~~~~~~~~~~~~~

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą: Wandzin 1, 77-300 Człuchów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania