Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedyczej – kontynuacja

Czytaj więcej

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie w partnerstwie z Ośrodkiem Readaptacji  Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie kontynuują realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.


Adresatem szkolenia zorganizowanego 

w dniu 6 grudnia była społeczność

terapeutyczna biorąca udział

w programach zdrowotnych realizowanych

w  EKO „Szkole Życia” w Wandzinie.


Instruktarze prowadzone były przez

wykwalifikowany personel medyczny

i druhów jednostki OSP w Wandzinie.


Tematem przewodnim szkolenia jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym podniesienie

poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy  w razie wypadku, urazu,

krwotoku, zakrztuszenia oraz w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, a także zminimalizowania

niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. 


Realizacja szkoleń odbywa się w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019”
– Priorytet IV – „Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content