• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ i HIV/AIDS

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie realizuje program profilaktyczny zapobiegania uzależnieniom oraz HIV/AIDS.

Program profilaktyczny podzielony jest na dwie części:

  1. Spotkania profilaktyczne dla młodzieży
  2. Szkolenia dla grup zawodowych, rodziców/opiekunów
  • Spotkania profilaktyczne

Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego

Głównym celem spotkań jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu środków psychoaktywnych, rozwijaniu się uzależnień behawioralnych oraz promowanie postawy życia w trzeźwości.

  • Szkolenia dla grup zawodowych, rodziców/opiekunów

Adresaci: pracownicy placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni, pracownicy instytucji opieki społecznej (GOPS, MOPS, PCPR, itp.), pracownicy lecznictwa odwykowego, służby medyczne (np. pielęgniarki, lekarze, sanitariusze)

Główny celem szkoleń jest przygotowanie grup zawodowych do świadomego kierowania swoimi działaniami prowadzącymi do pozytywnej zmiany postaw młodzieży oraz osób dorosłych wobec uzależnień.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.