• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie otrzymała Grant w ramach specjalnego programu pomocowego „Pomorskie S.O.S.”

 

W dniu 8 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie pierwszej w województwie pomorskim umowy w ramach specjalnego programu "Pomorskie S.O.S.". Umowę podpisali Marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Agnieszka Kapała-Sokalska oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" Przewodniczący Donat Kuczewski i Sekretarz Paweł Woźniakowski. 

Grant w wysokości 84 tysięcy złotych otrzymał Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie. Środki uzyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na cel poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. Dedykowane wsparcie finansowe umożliwi zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych, specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażania izolatek. 


                                                                                               Od lewej: Katarzyna Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, Paweł Woźniakowski Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                                                     Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS",  Agnieszka Kapała - Sokalska Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk                                                                                           Marszałek Województwa Pomorskiego, Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"


"Pomorskie S.O.S." to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatami programu są pracownicy domów pomocy społecznych, zakładów opiekuńczo - leczniczych, hospicjów, którzy na co dzień zapewniają wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku.

Projekt „Pomorskie S.O.S" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.