Stowarzyszenie

Strona główna > Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI "PLUS"

Wandzin, 77 - 300 Człuchów
woj. pomorskie
Tel. 59 8323413
Fax. 59 8491142
e-mail: wandzin@wandzin.pl
NIP: 526-23-18-817
REGON: 012851208
Nr konta Stowarzyszenia Solidarni "PLUS":
87 1240 3796 1111 0010 1915 9446
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
Nr konta  Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"  EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie:
29 1240 3796 1111 0000 3074 2712
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000169232

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SOLIDARNI "PLUS"

Skład osobowy Zarządu Głównego:

Kuczewski Donat – Przewodniczący Zarządu Głównego

Babiński Stanisław – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego

Woźniakowski Paweł – Sekretarz Zarządu Głównego

Kowalczyk Renata – Członek Zarządu Głównego

Kowalczyk – Kuczewska Mirosława – Członek Zarządu Głównego

Oleszczuk Anna – Członek Zarządu Głównego

Robert Woszczyna – Członek  Zarządu Głównego

Skwierawski Dariusz - Członek Zarządu Głównego

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Bajdor Katarzyna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Czapska Anna – Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Potulska – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Skład osobowy Komisji Etyki - Sądu Koleżeńskiego:

Babińska - Sobolewska Magdalena – Przewodnicząca Komisji

Hoppe Stanisław – V-ce Przewodniczący

Gmura Alicja – Członek Komisji

Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" powstało 10.11.1989 roku celem udzielania wsparcia medycznego, socjalnego, terapeutycznego oraz prawnego osobom żyjącym z HIV/AIDS.

NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie wszelakiego rodzaju wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Solidarni "PLUS":

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się AIDS.
 3. Dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat AIDS.
 4. Podejmowanie działań w kierunku złagodzenia urazów w sferze psychicznej, moralnej i społecznej wśród osób zakażonych i ich otoczenia.
 5. Przeciwdziałanie narkomanii.
 6. Rehabilitacja i opieka nad osobami terminalnie chorymi.
 7. Ochrona i promocja zdrowia.
 8. Działalność charytatywna
 9. Działalność na rzecz mniejszości
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 11. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
 12. Ochrona praw dziecka, w szczególności żyjącego z HIV
 13. Działalność wspierająca społeczności lokalne
 14. Wspieranie nauki, oświaty, edukacji i wychowania
 15. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży
 16. Wspieranie kultury, ochrony dóbr tradycji, w szczególności tradycji mniejszości oraz tradycji regionalnych
 17. Wspieranie działalności z zakresu szeroko pojętej ekologii , ochrony flory i fauny oraz dziedzictwa przyrodniczego 
 18. Wspieranie kultury fizycznej i sportu
 19. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.
 20. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy ze społeczeństwami i krajami spoza Unii Europejskiej.
 21. Wspieranie organizacji wolontariatu krajowego i międzynarodowego.

 

STOWARZYSZENIA SOLIDARNI "PLUS" realizuje swoją działalność statutową poprzez jednostki terenowe, do których należą:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
woj. pomorskie
Tel. 59 8323413, fax. 59 8491142
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
NIP: 843-14-20-946
REGON: 01285120800031
w tym:
             • Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie
             e-mail: ciswandzin@op.pl
             NIP: 843-16-15-006
             REGON: 01285120800062
            • Ochotnicza Straż Pożarna  w Wandzinie (jednostka partnerska)

Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Gajkach
Gajki 3, 76 206 Słupsk
woj. pomorskie
Tel. 59 7255392, kom.: 608 401 284,
e-mail: osrodekwgajkach@gmail.com
www.gajki.eu
NIP: 839-27-56-919
REGON: 01285120800056

Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny
Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Darżewie
Darżewo 6, 76-020 Bobolice
woj. zachodniopomorskie
Tel./fax: 94 3183795
e-mail: osrodekwdarzewie@interia.pl
www.osrodekwdarzewie.pl
NIP: 499-01-95-618
REGON: 01285120800049

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania