Stowarzyszenie

Strona główna > Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI "PLUS"

Wandzin, 77 - 300 Człuchów
woj. pomorskie
Tel. 59 8323413
Fax. 59 8491142
e-mail: wandzin@wandzin.pl
NIP: 526-23-18-817
REGON: 012851208
Nr konta Stowarzyszenia Solidarni "PLUS":
87 1240 3796 1111 0010 1915 9446
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
Nr konta  Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"  EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie:
29 1240 3796 1111 0000 3074 2712
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000169232

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SOLIDARNI "PLUS"

Skład osobowy Zarządu Głównego:

Kuczewski Donat – Przewodniczący Zarządu Głównego

Babiński Stanisław – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego

Woźniakowski Paweł – Sekretarz Zarządu Głównego

Kowalczyk Renata – Członek Zarządu Głównego

Kowalczyk – Kuczewska Mirosława – Członek Zarządu Głównego

Oleszczuk Anna – Członek Zarządu Głównego

Robert Woszczyna – Członek  Zarządu Głównego

Skwierawski Dariusz - Członek Zarządu Głównego

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Bajdor Katarzyna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Czapska Anna – Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Potulska – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Skład osobowy Komisji Etyki - Sądu Koleżeńskiego:

Babińska - Sobolewska Magdalena – Przewodnicząca Komisji

Hoppe Stanisław – V-ce Przewodniczący

Gmura Alicja – Członek Komisji

Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" powstało 10.11.1989 roku celem udzielania wsparcia medycznego, socjalnego, terapeutycznego oraz prawnego osobom żyjącym z HIV/AIDS.

NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie wszelakiego rodzaju wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Solidarni "PLUS":

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się AIDS.
 3. Dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat AIDS.
 4. Podejmowanie działań w kierunku złagodzenia urazów w sferze psychicznej, moralnej i społecznej wśród osób zakażonych i ich otoczenia.
 5. Przeciwdziałanie narkomanii.
 6. Rehabilitacja i opieka nad osobami terminalnie chorymi.
 7. Ochrona i promocja zdrowia.
 8. Działalność charytatywna
 9. Działalność na rzecz mniejszości
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 11. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
 12. Ochrona praw dziecka, w szczególności żyjącego z HIV
 13. Działalność wspierająca społeczności lokalne
 14. Wspieranie nauki, oświaty, edukacji i wychowania
 15. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży
 16. Wspieranie kultury, ochrony dóbr tradycji, w szczególności tradycji mniejszości oraz tradycji regionalnych
 17. Wspieranie działalności z zakresu szeroko pojętej ekologii , ochrony flory i fauny oraz dziedzictwa przyrodniczego 
 18. Wspieranie kultury fizycznej i sportu
 19. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.
 20. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy ze społeczeństwami i krajami spoza Unii Europejskiej.
 21. Wspieranie organizacji wolontariatu krajowego i międzynarodowego.

 

STOWARZYSZENIA SOLIDARNI "PLUS" realizuje swoją działalność statutową poprzez jednostki terenowe, do których należą:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
woj. pomorskie
Tel. 59 8323413, fax. 59 8491142
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
NIP: 843-14-20-946
REGON: 01285120800031
w tym:
             • Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie
             e-mail: ciswandzin@op.pl
             NIP: 843-16-15-006
             REGON: 01285120800062
            • Ochotnicza Straż Pożarna  w Wandzinie (jednostka partnerska)

Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Gajkach
Gajki 3, 76 206 Słupsk
woj. pomorskie
Tel. 59 7255392, kom.: 608 401 284,
e-mail: osrodekwgajkach@gmail.com
www.gajki.eu
NIP: 839-27-56-919
REGON: 01285120800056

Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny
Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Darżewie
Darżewo 6, 76-020 Bobolice
woj. zachodniopomorskie
Tel./fax: 94 3183795
e-mail: osrodekwdarzewie@interia.pl
www.osrodekwdarzewie.pl
NIP: 499-01-95-618
REGON: 01285120800049

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.