Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie


Jubileusz 30 – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” już za nami…

___________________________________________________

 

W dniu 15.06.2023 odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 30-lecia działalności Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, połączona z ogólnopolską konferencją pod hasłem „Nowe trendy w leczeniu uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS”.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Lasów Państwowych, ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień, służby zdrowia, placówek oświatowych i szkolno-wychowawczych, organów sądów, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień oraz HIV/AIDS.

Obchody jubileuszu zainaugurowała Msza Św., którą celebrował Ks. Wojciech Prądziński Kapelan EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Polnicy.

Część oficjalną uroczystości otworzyli i przywitali zaproszony gości Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” oraz Agnieszka Golińska Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. 

Wstęp do uroczystości uświetniły występy artystyczne w wykonaniu m.in. społeczności terapeutycznej z Ośrodka w Wandzinie należącej do drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie.

W trakcie części oficjalnej Jubileuszu zostały wręczone medale „Ludzie dla Ludzi”, które przyznawane są przez Kapitułę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, niepełnosprawnych, bezdomnych i uzależnionych oraz mających bezpośredni wpływ dla rozwoju Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Marcin Bogurski – Passt Prezydent Rotary Club Koszalin, Sławomir Nowosadko – Prezydent Rotary Club Koszalin oraz Orhan Kiziltas – Członek Rotary Club Prenzlau. 

Nie zabrakło przyjemnych chwil refleksji, wspomnień, gratulacji i podziękowań za współpracę oraz wyrazów uznania ze strony zaproszonych gości dla 30 – letnich osiągnięć EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie składanych na ręce Donata Kuczewskiego oraz Agnieszki Golińskiej.

Na zdjęciu: Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który odczytał okolicznościowy list gratulacyjny Mieczysława Struk Marszałka Województwa Pomorskiego, który objął patronatem jubileuszowe wydarzenie. 

Miłą niespodzianką okazało się przekazanie przez Rotary Club w Koszalinie na ręce długoletniego pracownika EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie Dariusza Skwierawskiego odznaczenia im. Paula Harrisa.

Po części oficjalnej nastąpiło rozpoczęcie konferencji pt. „Nowe trendy w leczeniu uzależnień i HIV/AIDS” Zaproszeni prelegenci poruszali kwestie aktualnych wyzwań w obszarze terapii uzależnień, metod leczenia, relacji między lekarzem a pacjentem oraz realizacji programów zdrowotnych HIV/AIDS w kontekście dzisiejszej rzeczywistości.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wielu wystąpień wybitnych Prelegentów, którzy stworzyli wspaniałe wydarzenie o wysokim poziomie merytorycznym i naukowym. 

Program konferencji obejmował następującą tematykę:

  • „Czy HIV/AIDS w dzisiejszych czasach jest nadal problemem zdrowotnym i społecznym?” dr Barbara Daniluk-Kula – Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS.
  • „Uzależnienia: implikacje dla ochrony zdrowia publicznego” – dr Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  • „Rozmowa między pacjentem a lekarzem – w jaki sposób budować skuteczną komunikację?” – dr Bogna Szymańska-Kotwica – Poradnia Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie – wykład sponsorowany był przez firmę GlaxoSmithKline.
  • „Jak wirusy i bakterie rządzą naszym życiem” – dr Magdalena Witak-Jędra – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych SPWSP w Szczecinie.
  • „Leczenie stomatologiczne pacjentów chorych zakaźnie i z HIV” – dr Marcin Bogurski – Centrum Stomatologiczne Bogurscy w Koszalinie.
  • „Teraźniejszość i przyszłość psychoterapii uzależnień” – Jolanta Łazuga-Koczurowska – Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.
  • „Nowości na rynku Nowych Środków Psychoaktywnych (NPS)” – dr Wojciech Waldman – Dyrektor Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku.
  • „Badania pilotażowe na temat stygmatyzacji osób zakażonych HIV/AIDS” – Sara Peplinska – Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.
  • „Holistyczna wizja zdrowia we wspólnocie EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie: Socjoekologiczne uwarunkowanie leczenia uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS” – dr Andrzej Juros – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzeniami towarzyszącymi jubileuszowi był kiermasz prac podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach warsztatów terapii zajęciowej, organizacja Paraolimpiady i Biegu Wandzińskiego, a także turnieju piłki siatkowej, w którym brali udział podopieczni Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie oraz pozostałych ośrodków Stowarzyszenia: Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie oraz Ośrodka Resocjalizacji w Gajkach.

———–/ /————

Zarząd Główny, Kadra i Podopieczni Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie pragną serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom obchodów Jubileuszu XXX – lecia działalności Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie za tak liczną obecność.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów i Patronów konferencji, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji, dzieląc się profesjonalną wiedzą i pasją z jej uczestnikami.

Pragniemy podziękować darczyńcom, sponsorom współfinansującym wydarzenie, dzięki którym nasz Jubileusz i Konferencja mogły przybrać tak uroczysty i wyjątkowy charakter, w szczególności firmie GlaxoSmithKline.

Dziękujemy wszystkim osobom, samorządom i instytucjom, które udzieliły nam życzliwej pomocy przy organizacji Jubileuszu, w szczególności Staroście Człuchowskiemu Panu Aleksandrowi Gappa oraz Wójtowi Gminy Przechlewo Krzysztofowi Michałowskiemu.

Dziękujmy za obecność wszystkim uczestnikom obchodów, z którymi mogliśmy wspólnie świętować naszą rocznicę!.

Dziękujemy naszym podopiecznym, pracownikom, wolontariuszom, – bez Was, bez Waszej pomocy, umiejętności, zaangażowania i wsparcia, nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Dziękujemy za życzenia i gratulacje jakie otrzymaliśmy z okazji Jubileuszu 30 – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Pana Dariusza Kępa za zaangażowanie i profesjonalizm w moderowaniu części oficjalnej Jubileuszu.

Całość wydarzenia była rejestrowana, a reportaż z wydarzenia będzie dostępny już wkrótce.

                                                            PARTNERZY ORGANIZACYJNI

                                                             PATRONAT MEDIALNY

                                                             SPONSOR WYDARZENIA

 

Skip to content