Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z wizytą studyjną w hiszpańskiej Kantabrii.


W dniach 23 – 24 listopada 2021 roku w hiszpańskiej Kantabrii przedstawiciele partnerskich regionów z Łotwy, Polski i Hiszpanii wzięli udział w trzeciej Misji Ekonomii Społecznej, w ramach której odbyły się warsztaty oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach społecznych. W wydarzeniu, jako Partner projektu wzięło udział Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie reprezentowane w osobie Pana Pawła Woźniakowskiego.

źródło: https://rops.pomorskie.eu

Od lutego 2021 roku cztery regiony: hiszpańska Kantabria (lider), łotewskie Vidzeme, włoska Lombardia oraz Województwo Pomorskie realizują projekt SELF w ramach unijnego programu COSME, którego celem jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego w oparciu o sektor ekonomii społecznej. Rozwiązania te mają przede wszystkim przyczyniać się do wzmocnienia odporności społeczności lokalnych na kryzysy, choćby takie jak trwająca od 2020 pandemia COVID-19.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.