Oddział opiekuńczo-leczniczy

Strona główna > Działalność medyczna i terapeutyczna > Oddział opiekuńczo-leczniczy

Oddział opiekuńczo – leczniczy został utworzony z myślą o osobach żyjących z wirusem HIV/AIDS oraz niepełnosprawnych seniorach


Okres pobytu jest nieokreślony, w tym czasie proponujemy Ci profesjonalną opieką medyczną. Jest ona możliwa dzięki pracy specjalistów – lekarzy (internista, geriatra, ginekolog, psychiatra), pielęgniarek, opiekunek i salowych. Te osoby każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby pomóc Ci powrócić do zdrowia. Nasz odział współpracuje z innymi szpitalami i klinikami chorób zakaźnych, m.in. w Bydgoszczy i Gdańsku. Chcąc zapewnić, jak najlepsze i najbardziej dogodne warunki, naszym pacjentom korzystamy z profesjonalnego sprzętu medycznego.

Poza kompleksową opieką medyczną pacjentom naszego oddziału zapewniamy wsparcie psychologiczno – terapeutyczne. Możesz podjąć nie tylko pracę indywidualną z pomocą psychologa/ terapeuty, ale także terapię grupową. Połączenie jednej z drugą często przyspiesza osiągnięcie równowagi psychicznej.

Stawiamy również na regularną i intensywną rehabilitację. Rehabilitant pracuje z naszymi pacjentami od poniedziałku do piątku, posługując się różnorodnymi metodami i narzędziami, które przyspieszają powrót do zdrowia i sprawności fizycznej. Każdego dnia będziesz miał również możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej – poszerzanie swoich zdolności manualnych, kreatywnego myślenia, zdolności plastycznych.

Jeśli zdecydujesz się na leczenie w naszym ośrodku zostaniesz przyjęty do grona, tzw. społeczności mieszkańców, której spotkania odbywają się raz w tygodniu. Wówczas omawiane są bieżące sprawy, załatwione zostają kwestie organizacyjne. Te spotkania sprzyjają integracji, umacniają więzi, poprawiają relacje między poszczególnymi osobami.

Będąc pacjentem oddziału opiekuńczo – leczniczego będziesz miał również możliwość uczestnictwa w różnorodnych programach, dzięki którym nabędziesz zdolności zawodowe, społeczne, wzmocnisz swoje poczucie wartości i kompetencji.

Aby zostać przyjętym do Oddziału Opiekuńczego (ZOL) w Wandzinie należy:

Skontaktować się z Ośrodkiem w Wandzinie pod numerem telefonu: 59 832 34 13.

Pobrać, wydrukować i wypełnić załączony poniżej formularz Wniosku o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL).

Ponadto, do Wniosku o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  należy dołączyć:

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w oddziale opiekuńczo-leczniczym, w szczególności:

a) oświadczenie o wysokości i rodzaju dochodów;

b) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty;  do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL na potrącanie opłaty za pobyt w oddziale opiekuńczo-leczniczym przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, wyrównawczego lub renty socjalnej;

c) kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego.

Oddział posiada kontrakt z NFZ. Leczenie jest bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania