Kadra

Strona główna > Kadra

Kadra zarządzająca

Donat Kuczewski

Superwizor wewnętrzny

Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, terapeuta BSFT, stypendysta Ashoka Fellows. Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Ekspert Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. HIV/AIDS.
Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Paweł Woźniakowski

Dyrektor

Studia magisterskie na kierunku Ekonomia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
Studia podyplomowe: "Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej" na Uniwersytecie Gdańskim, "Ewaluacja Programów Finansowych ze środków UE" na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, "Gospodarka Społeczna" na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Mirosława Kowalczyk - Kuczewska

Wicedyrektor ds. merytorycznych

Studia magisterskie na kierunku pedagogika na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Ukończone dwustopniowe studium z zakresu psychoprofilaktyki i socjoterapii, oraz liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu profilaktyki, terapii uzależnień oraz współuzależnień, w tym m.in. "Ustawienia systemowe w terapii ericksonowskiej", "Kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej" , "Genogram jako metoda pracy z rodziną", "Terapia następstw stresu", "Praca z pacjentem o zaburzonej osobowości", "Terapia ofiar i sprawców przemocy",  "Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi". Edukator profilaktyki HIV/AIDS.
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

 

 

 

 

Administracja

Renata Kowalczyk

Główna księgowa Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Anna Oleszczuk

Główna księgowa

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Dariusz Skwierawski

Kierownik Administracji, Transportu i Zaopatrzenia

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Elżbieta Dąbrowska

Pracownik socjalny

Kadra medyczna

Sławomir Wituszyński

Geriatra, Specjalista chorób wewnętrznych

Anna Miranowicz

Specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Agata Cichoń - Chojnacka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Przemysław Jastrzębski

Lekarz psychiatra

Sławomir Biedrzycki

Specjalista psychiatra

Anna Zieniewicz - Kornicka

Specjalista chorób zakaźnych

Ewa Podsiadlikowska

Lekarz stomatolog

Anna Begger - Kujawska

Pielęgniarka oddziałowa

Bartłomiej Nowak

Kierownik Działu Rehabilitacji

Joanna Wyka

Terapeuta zajęciowy

Maria Skalska

Przełożona opiekunów medycznych

Pozostały personel medyczny

Personel pielęgniarski - 14 osób

Fizjoterapeuci / Rehabilitanci - 3 osoby

Masażysta

Opiekunowie medyczni - 14 osób

Logopeda

Kadra terapeutyczna

Krystyna Bogdanowicz

Terapeuta

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Sara Peplinska

Psycholog

Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich na kierunku Psychologia w Polskiej Akademii Nauk.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Marta Kuczewska

Psycholog / Terapeuta

Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w procesie certyfikacji.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Monika Zakrzewska

Terapeuta

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
Ukończone dwustopniowe studium z zakresu reintegracji społecznej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Marta Nowak

Terapeuta

Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Andrzej Maślak

Terapeuta

Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w procesie certyfikacji.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Arkadiusz Delikta

Terapeuta

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika - Resocjalizacja z Socjoterapią.
Studia magisterskie na kierunku Pracownik Socjalny - w trakcie realizacji.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w procesie certyfikacji.

Krzysztof Poniży

Terapeuta / Psycholog

Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Alicja Gmura

Terapeuta

Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Karolina Keppen

Psycholog

 

Magdalena Szaszkiewicz

Terapeuta

Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w trakcie specjalizacji.

Łukasz Walenczewski

Terapeuta

Instruktor Psychoterapii Uzależnień - w trakcie specjalizacji.

Kadra techniczna i pomocnicza

Ewa Szczepańska

Kierownik kuchni

Marcin Martuszewski

Kierownik techniczny

Ks. Piotr Dunst

Kapelan

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.