Kadra

Strona główna > Kadra

Donat Kuczewski

Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Pomysłodawca i twórca projektu EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie. Wieloletni Dyrektor Ośrodka Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie.
Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. terapeuta BSFT, stypendysta i członek Fundacji "Ashoka - Innowatorzy dla dobra publicznego".
Członek parlamentarnego zespołu i wojewódzkich rad eksperckich ds. przeciwdziałania uzależnieniom i HIV/AIDS. Autor i realizator licznych projektów proekologicznych oraz programów rozwiązujących problemy lokalnych społeczności. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wyróżniony odznaczeniem Paula Harrisa Fellow.
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie

Paweł Woźniakowski

Dyrektor

Studia magisterskie na kierunku Ekonomia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
Studia podyplomowe: "Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej" na Uniwersytecie Gdańskim, "Ewaluacja Programów Finansowych ze środków UE" na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, "Gospodarka Społeczna" na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Mirosława Kowalczyk - Kuczewska

Wicedyrektor ds. merytorycznych

Studia magisterskie na kierunku pedagogika na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Ukończone dwustopniowe studium z zakresu psychoprofilaktyki i socjoterapii, oraz liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu profilaktyki, terapii uzależnień oraz współuzależnień, w tym m.in. "Ustawienia systemowe w terapii ericksonowskiej", "Kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej" , "Genogram jako metoda pracy z rodziną", "Terapia następstw stresu", "Praca z pacjentem o zaburzonej osobowości", "Terapia ofiar i sprawców przemocy",  "Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi". Edukator profilaktyki HIV/AIDS.
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

 

 

 

 

Administracja

Renata Kowalczyk

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Anna Oleszczuk

Główna księgowa

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie

Dariusz Skwierawski

Kierownik Administracji, Transportu i Zaopatrzenia

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie

Wioleta Myszka

Pracownik socjalny

 

Kadra medyczna

Sławomir Wituszyński

Geriatra, Specjalista chorób wewnętrznych

Anna Miranowicz

Specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Agata Cichoń - Chojnacka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Izabela Kołomańska

Lekarz psychiatra

Sławomir Biedrzycki

Specjalista psychiatra

Anna Kornicka - Zieniewicz

Specjalista chorób zakaźnych

Ewa Podsiadlikowska

Lekarz stomatolog

Monika Kołpacka

Pielęgniarka oddziałowa

Bartłomiej Nowak

Kierownik Działu Rehabilitacji

Joanna Wyka

Terapeuta zajęciowy

Iwona Moga - Piechowska

Koordynator ds. opiekuńczych

Pozostały personel medyczny

Personel pielęgniarski - 14 osób

Fizjoterapeuci / Rehabilitanci - 3 osoby

Opiekunowie medyczni - 18 osób

Logopeda

Kadra terapeutyczna

Krystyna Bogdanowicz

Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Sara Peplinska

Psycholog

Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich na kierunku Psychologia w Polskiej Akademii Nauk.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Marta Nowak

Terapeuta

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Alicja Gmura

Terapeuta

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Magdalena Szaszkiewicz

Terapeuta

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Karolina Keppen

Psycholog

Ukończone studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w procesie certyfikacji.

 

Aleksandra Cisak

Psycholog

Ukończone studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.

 

Andrzej Maślak

Terapeuta

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z resocjalizacją na na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w procesie certyfikacji.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Arkadiusz Delikta

Terapeuta

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika - Resocjalizacja z Socjoterapią.
Studia magisterskie na kierunku Pracownik Socjalny.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień - w procesie certyfikacji.

Krzysztof Poniży

Terapeuta / Psycholog

Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

Małgorzata Kłobukowska

Psycholog

Jakub Musur

Psycholog

Karol Drzeżdżon

Instruktor Terapii Uzależnień

Kadra techniczna i pomocnicza

Anna Kiedrowicz

Kierownik kuchni

Marcin Martuszewski

Kierownik techniczny

Ks. Przemysław Krzyżanowski

Kapelan

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.