Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” i EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn.
„Nowe trendy w leczeniu uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS”
Cele konferencji
Upowszechnianie wiedzy nt. roli sektora pozarządowego i instytucji publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, problematyki cywilizacyjnych chorób zakaźnych HIV/AIDS, zarówno w kontekście profilaktyki, metod leczenia, jak i pojawiających się tendencji i wyzwań.
Dla Kogo
Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, tj. pracowników służby zdrowia, przedstawicieli władz samorządowych, sektora publicznego, pozarządowego, specjalistów z zakresu psychoterapii uzależnień, psychologii, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, kuratorów, pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką uzależnienia.
Miejsce organizacji
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
Data organizacji
15 czerwiec 2023 r.
Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 07.06.2023 r.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI – POBIERZ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ
Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. 

PATRONAT HONOROWY NAD UROCZYSTOŚCIĄ OBJĄŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO MIECZYSŁAW STRUK 

partnerzy organizacyjni

PARTNER WSPÓŁFINANSUJĄCY wydarzenie 
patronat medialny