INFORMACJA – Wolne miejsca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wandzinie

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wandzinie aktualnie posiada wolne miejsca.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wandzinie jest to oddział stacjonarny, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Celem działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły okres leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają już dalszego pobytu w szpitalu, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Pacjent, który deklaruje chęć pobytu w ZOL, bądź rodzina, która chce przekazać pod opiekę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Wandzinie osobę bliską, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 598323413 wew. 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wandzin@wandzin.pl.

 

Aby zostać zakwalifikowanym do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym należy przesłać wypełniony formularz Wniosku o skierowanie do ZOL (formularz do pobrania poniżej).

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania