Numery kont

Strona główna > Numery kont

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego każda osoba fizyczna (podatnik PIT) oraz osoba prawna (podatnik CIT) może przekazać na stowarzyszenie darowiznę i odliczyć ją od podatku.

  • OSOBY FIZYCZNE

Każda osoba fizyczna (podatnik PIT), która przekaże darowiznę na cele charytatywne może odliczyć ją od dochodu w zeznaniu podatkowym na koniec roku podatkowego.
Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/0.
Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Do wykazania darowizny wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. 
Dodatkowo, organizacja może wystawić na prośbę darczyńcy oświadczenie o otrzymaniu środków, jednak nie jest to konieczne.
Darowizna powinna zostać przekazana na następujące konto:
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
Nr konta: 61 1240 3796 1111 0011 0191 7792
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.

Podstawa prawna: art. 26, ust.1, punkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami.

  • OSOBY PRAWNE

Każdy podatnik CIT może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą stanowić nie więcej niż 10% dochodu.
Darowiznę pieniężną lub rzeczową odlicza się od dochodu w załączniku CIT-D.
Odliczenie dokonywane jest na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
W przypadku przekazania darowizny rzeczowej innej niż pieniężna odliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizna pieniężna powinna zostać przekazana na następujące konto:
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
Nr konta: 61 1240 3796 1111 0011 0191 7792
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Podstawa prawna: art. 18, ust. 1, punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania