• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

Konferencja szkoleniowa pn. „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" i EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie serdecznie zapraszają 

do udziału w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej 

„Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV.

Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”

Cele

Upowszechnianie wiedzy nt. roli sektora pozarządowego i instytucji publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, problematyki cywilizacyjnych chorób zakaźnych, zarówno w kontekście profilaktyki, metod leczenia, jak i pojawiających się tendencji i wyzwań.

Dla Kogo

Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, tj. lekarzy, przedstawicieli władz samorządowych, sektora publicznego, pozarządowego, specjalistów z zakresu psychoterapii uzależnień, psychologii, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, kuratorów, pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką uzależnienia.

Miejsce organizacji

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie

Wandzin, 77 - 300 Człuchów

Data organizacji

7 czerwca 2019 r.

Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX - lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

 Program konferencji
9:00 Msza św.
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15

Donat Kuczewski

Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

Przywitanie uczestników, Rozpoczęcie konferencji 
10:30 – 11:00

Dr Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani

Czym się zająć? Jakie obszary działalności pomocowej na rzecz osób uzależnionych w Polsce wymagają wsparcia  – krajowa polityka narkotykowa w świetle aktualnych wyzwań
11:00 – 11:30

Krzysztof Margol

Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA"

"Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź gałganem" 

-  Jak być aktywnym i przedsiębiorczym?

11:30 – 12:00

Dr Anna Marzec – Bogusławska

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS 

HIV/AIDS  - 30 lat doświadczeń w leczeniu i profilaktyce, rola organizacji pozarządowych w walce z epidemią
12:00  Przerwa kawowa
12:30 – 13:00

Piotr Adamiak

Stowarzyszenie MONAR, Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii  i Rehabilitacji Uzależnień  w Łodzi i Ozorkowie, superwizor KBdsPN

Rola superwizji w kontekście koniecznych zmian w terapii uzależnień
13:00 – 13:30

Prof. Miłosz Parczewski

Kierownik Kliniki PUM, Klinika Chorób Zakaźnych w Szczecinie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 

Koinfekcja HIV i HCV – aktualne leczenie i prognozy na przyszłość
13:30 – 14:00

Dr Marcin Szulc

Uniwersytet Gdański

Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?
14:00 – 14:30

Dr Agata Cichoń – Chojnacka

Sara Peplinska

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Praca z rodziną – zasób czy przeszkoda?  – doświadczenia własne Ośrodka
14:30 – 15:00 Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji
15:00  Obiad

Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX - lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Program uroczystości rocznicowych
16:00 Prezentacja działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” - 30 lat minęło…”
16:30 Przywitanie gości, wręczenie Medali „Ludzie dla Ludzi”, podziękowania, przemówienia gości
17:00 Występ artystyczny przygotowany przez pacjentów Ośrodka w Wandzinie
17:30 Część artystyczna – Benefis Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” z udziałem zaproszonych gości
19:30 Kolacja nad jeziorem

  • Dodatkowo w trakcie konferencji i uroczystości zorganizowany będzie:
    kiermasz charytatywny z produktami ekologicznymi, wyrobami i pracami artystycznymi wykonanymi przez pacjentów – całkowity dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup łóżek rehabilitacyjnych w ZOL w Wandzinie.
  • stoisko z materiałami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, uzależnieniom.
  • punkt pielęgniarski, w tym możliwość wykonania testu na obecność HCV.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 24.05.2019 na adres e-mailowy: wandzin@wandzin.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie,  Wandzin,  77-300 Człuchów, z dopiskiem „Konferencja”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA PONIŻEJ.

Konferencja ma charakter NIEODPŁATNY. O udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń!.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (59) 832 34 13, 788 257 942.

Organizator zastrzega, iż w trakcie konferencji program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.


Patronat:                                                                                                                                                   Patronat medialny:

                                                


Partnerzy współfinansujący wydarzenie:                                                                                  Organizatorzy:

                                                            


Klauzula informacyjna:

Administratorem  danych osobowych uczestników konferencji jest Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, Wandzin, 77 - 300 Człuchów. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu konferencji szkoleniowej pn. „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”. Uczestnik konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.