• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

INFORMACJA – Wolne miejsca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wandzinie

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wandzinie aktualnie posiada wolne miejsca.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wandzinie jest to oddział stacjonarny, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Celem działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły okres leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają już dalszego pobytu w szpitalu, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Pacjent, który deklaruje chęć pobytu w ZOL, bądź rodzina, która chce przekazać pod opiekę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Wandzinie osobę bliską, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 598323413 wew. 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wandzin@wandzin.pl.

 

Aby zostać zakwalifikowanym do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym należy przesłać wypełniony formularz Wniosku o skierowanie do ZOL (formularz do pobrania poniżej).

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.