"Pomagam - wolontariat w oddziale opiekuńczo leczniczym dla dorosłych"

Od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkole Życia" w Wandzinie realizowany był projekt "Pomagam - wolontariat w oddziale opiekuńczo leczniczym dla dorosłych", który otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze EOG) w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

"MY, WY, ONI - przeciw wykluczeniu"

W terminie od 01.08.2014 r. do 30.11.2015 r. w Ośrodku EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie realizowany był projekt pt. "MY, WY, ONI - przeciw wykluczeniu", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

"LEPSZY START - kompleksowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych, żyjących z HIV"

Projekt "LEPSZY START - kompleksowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych, żyjących z HIV", realizowany w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r., był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym żyjących z HIV/AIDS i uzależnionych"

W okresie od 01.07.2015 r. do 14.11.2015 r. w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie realizowano projekt pt. "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym żyjących z HIV/AIDS i uzależnionych", który otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Pomorskiego ze środków PFRON.

"Na wyciągnięcie ręki - interaktywna edukacja ekologiczna w zakr. bioróżnorodności"

W terminie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" - w Ośrodku Readaptacji EKO "Szkole Życia" w Wandzinie realizowany był projekt "Na wyciągnięcie ręki - interaktywna edukacja ekologiczna w zakresie bioróżnorodności", który otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę dedykowaną projektowi: www.ekowandzin.pl

"Spotkanie rodzinne"

W dniach 31 lipca - 2 sierpnia 2015 roku w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie po raz kolejny odbyło się spotkanie rodzinne, realizowane dzięki dofinansowaniu Krajowego Centrum ds. AIDS.

"Okno na świat- kompleksowy program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

W okresie od 01. lipca do 15. grudnia 2013 roku w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie realizowano projekt "Okno na świat...", który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" - Edycja 2013. 

"Rozbudowa budynku opiekuńczo- leczniczego wraz z rozbudową i remontem istniejącej oczyszczalni ścieków"

Projekt "Rozbudowa budynku opiekuńczo – leczniczego wraz z rozbudową i remontem istniejącej oczyszczalni ścieków", realizowany na terenie EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie w okresie od kwietnia do listopada 2013 roku otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

"Restart- kompleksowy program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS"

Projekt pod nazwą "Restart- kompleksowy program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS" realizowany był od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

"Spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich"

Projekt "Spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich" realizowany jest przez Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" od 2004 roku dzięki dofinansowaniu z Krajowego Centrum ds. AIDS. Corocznie w spotkaniu udział bierze ok. 300 osób z terenu całej Polski.

"Bezdomność"

Projekty z zakresu bezdomności, realizowane regularnie przez Ośrodek Readaptacji EKO "Szkołę Życia" zarówno przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powstały z myślą o osobach bezdomnych, często również uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS.

"Żyć jak każdy- kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS"

Projekt „Żyć jak każdy- kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie od 01.12.2010 r. do 31.12.2012 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

"W przyszłość z historią, tradycją, ekologią. Zagospodarowanie terenu zespołu pałacowo-parkowego w Wandzinie"

Projekt „W przyszłość z historią, tradycją, ekologią. Zagospodarowanie terenu zespołu pałacowo-parkowego w Wandzinie" realizowany był w okresie od 14.09.2011 r. do 17.12.2012 r. w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.13 Odnowa i rozwój wsi.

"W zgodzie ze sobą, zdrowo i trzeźwo żyć- profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu"

Projekt "W zgodzie ze sobą, zdrowo i trzeźwo żyć- profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu" realizowany był od 04.05. do 30.11.2012 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. 

"Poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych, medycznych, administracyjnych Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

Projekt "Poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych, medycznych, administracyjnych Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w okresie od 01.10.2008 roku do 30.09.2010 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

"Być matką"

Od 01.07.2008 roku do 30.06.2010 roku w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie realizowano projekt "Być matką", dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Partnerami ośrodka w powyższym projekcie były Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Koszaliński Klub Rotariański.

"Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS"

Projekt pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2010 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Kolonie dla dzieci

Od 1996 r. ośrodek w Wandzinie organizuje bezpłatne turnusy kolonijne dla dzieci z województwa pomorskiego. 

"Dajmy sobie pracę- Ekoszansa"

Projekt "Dajmy sobie pracę- Ekoszansa" realizowany był od 01.07.2005 r. do 30.03.2008 r. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. 

"Drugi krok- uwierz w siebie"

Projekt "Drugi krok- uwierz w siebie" realizowany w okresie od 01.07.2006 roku do 31.12.2007 roku otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

"Nie biorę więc jestem"

W terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2014 r. w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" realizowany był projekt pt. "Nie biorę więc jestem - postrehabilitacyjny program dla osób uzależnionych, żyjących z HIV", który otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. 

"Z dala od uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych"

W okresie od 04.05.2015 r. do 15.12.2015 r. Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" realizowało projekt pt. "Z dala od uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży", który otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

KONTAKT

Wandzin, skrytka pocztowa 7

77 - 300 Człuchów

tel. (059) 832 34 13

fax. (059) 849 11 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta: 29 1240 3796 1111 0000 3074 2712

Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie