CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZENEJ W WANDZINIE

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”  działająca od stycznia 2017 roku, ukierunkowana na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej. Centrum Integracji Społecznej powstało w ramach projektu pt. „Kierunek ZMIANA – kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

"Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego"

Projekt "Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego" jest finansowany z Programu Erasmus +, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Jest to projekt partnerski, realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" z siedzibą w Wandzinie, Szkołę Kofoeda z Danii oraz organizację MVO Proxima ze Słowacji.

"Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności"

Dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności w okresie od 12.09.2016 r. do 31.12.2016 r. realizujemy projekt „Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych”.

"Przeciw wykluczeniu - postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych..."

Projekt "Przeciw wykluczeniu - postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV" realizowany jest w Ośrodku EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. dzięki dofinansowaniu Wojewody Pomorskiego. 

"Z dala od uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych"

Projekt "Z dala od uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych" realizowany jest przez Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" Ośrodek Readaptacji EKO "Szkołę Życia" w Wandzinie w okresie od 09.05.2016 r. do 15.12.2016 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

KONTAKT

Wandzin, skrytka pocztowa 7

77 - 300 Człuchów

tel. (059) 832 34 13

fax. (059) 849 11 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta: 29 1240 3796 1111 0000 3074 2712

Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie