Profilaktyka

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od kilku lat realizuje program profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV. W programie bierze udział młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodzice, nauczyciele oraz inne grupy zawodowe, zajmujące się pracą pomocową z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem bądź też mającą kontakt z substancjami psychoaktywnymi.


Spotkania odbywają się na terenie Ośrodka w Wandzinie i mają charakter edukacyjno - profilaktyczny. Dotyczą nie tylko uzależnienia od narkotyków, ale również zakażeń wirusem HIV oraz promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia (ochrona różnorodności biologicznej, ekologiczne gospodarstwo rolno - hodowlane).

W sprawie ustalenia terminów spotkań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Woźniakowską.

 

Oferta programowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV:

Adresaci:

  1. Młodzież szkół gimnazjalnych i średnich
  2. Rodzice
  3. Grupy zawodowe, np. nauczyciele, kuratorzy, pracownicy jednostek pomocy społecznej

Cel (wersja dla młodzieży):

Celem programu jest wpłynięcie na postawy młodzieży wobec środków odurzających, przekazanie informacji o szkodliwości ich zażywania, pokazanie jak rozwija się uzależnienie, jaki wpływ ma na psychikę i relacje społeczne człowieka. Program ma również na celu ukazanie szerokich konsekwencji odurzania (łamanie prawa, zakażenie np. HIV).

Cel (wersja dla rodziców):

Zapoznanie rodziców z zagadnieniami obejmującymi: rozpoznanie uzależnienia, działanie środków odurzających, możliwości interwencji, proces uzależnienia, w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

Cel (grupy zawodowe):

Zapoznanie: z typami środków odurzających, rozpoznawania działania środków, możliwościami interwencji, procesem uzależnienia, zagadnieniami prawnymi, terapią i profilaktyką.

Formuła:

Wykłady, pogadanki, warsztaty z terapeutami EKO "Szkoły Życia w Wandzinie"

 

Czas trwania zajęć:

4-5 godzin

KONTAKT

Wandzin, skrytka pocztowa 7

77 - 300 Człuchów

tel. (059) 832 34 13

fax. (059) 849 11 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta: 29 1240 3796 1111 0000 3074 2712

Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie